Sunday, September 26, 2010

ေယာဂီေဆာင္ အေဆာက္အဦ ပုံစံငယ္

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရရိပ္သာတြင္ မႀကာမီ္ေဆာက္လုပ္ေတာ့မယ့္ အေဆာက္အဦ ပုံစံငယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းထားတဲ့ ဒီေယာဂီေဆာင္ဟာ မ်ားမႀကာမီမွာ တကယ့္အေဆာက္အဦအသြင္ အျဖစ္ ျမင္ေတြ ့ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏုိင္ျပီး
အနီးစပ္ဆုံး ရရွိသေလာက္ တင္ျပထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။အေရွ ့ဘက္မွ ျမင္ရပုံ

ပုိျပီးရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ပုံကုိ ထပ္မံတင္ေပးပါဦးမယ္္။


အေနာက္ဘက္္မွ ျမင္ရပုံ

အေနာက္ဘက္ အိမ္သာ၊ ေရခ်ဳိးအေဆာင္ေပၚတြင္ Concrete Slab မုိး ၍ ေယာဂီတေဆာင္လုံး သုံးရန္အတြက္ ေရစင္တင္ရန္ အေႀကာင္းႀကားထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ထုိေရစင္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား သိသာႏုိင္ရန္ တင္ျပထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။လက္၀ဲဘက္မွ ျမင္ရပုံ


လက္ယာဘက္မွ ျမင္ရပုံ


ေျမညီထပ္အခန္းဖြဲ ့ပုံ

လက္ရွိပုံစံအရ ေယာဂီတေဆာင္လုံးအတြက္ အမ်ားသုံး အိမ္သာ ၁၀ခန္း၊ အမ်ားသုံး ေရခ်ဳိးခန္း ၈ခန္း ႏွင့္ ၃ ေယာက္ခန္း ၄ ခန္းအတြက္ ေရခ်ဳိးခန္း အိမ္သာ တြဲလွ်က္ ၄ခန္း ပါရွိပါသည္။ အထက္ပါပုံတြင္ ျမင္ေတြ ့ ရသည့္အတုိင္း ေရခ်ဳိးခန္းမသုံးလုိသူမ်ား အ၀တ္ေလွ်ာ္၊ ေရခ်ဳိးျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္ ေအာက္ထပ္အျပင္ဘက္တြင္ အုတ္ေရခ်ဳိးကန္ (water tank) တည္ေဆာက္ထားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေနအေပၚမူတည္ျပီး အိမ္သာမ်ား မလုံေလာက္ပါက အျပင္ဘက္တြင္ တုိးခ်ဲ ့၍ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ရန္္လည္း အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အဦ ျပီးစီးေရးအတြက္ကုိ အရင္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။


အေပၚထပ္အခန္းဖြဲ ့ပုံ

အလွ်င္းသင့္သလုိ ထပ္မံ update လုပ္သြားပါဦးမယ္္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ယခင္စီစဥ္ ထားသည့္အတုိင္း ေအာက္တုိဘာလအတြင္းတြင္ စတင္ရန္ ေတာင္းဆုိထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

Wednesday, September 1, 2010

ေယာဂီေဆာင္ အလွဴရွင္စာရင္း

ျမစိမ္းေတာင္္ တရားရိပ္သာ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလွဴေတာ္ တြင္ နည္းမ်ားမဆုိ ကုသုိလ္ပါ၀င္ဖုိ ့ ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။
အေသးစိတ္ကို ဒီေနရာမွာ ဖတ္္ပါ။

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွႏွင့္ပတ္သတ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၁(ဒီမွာဆက္ဖတ္ပါ။)
(Posted on 13/05/2010)

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွႏွင့္ပတ္သတ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၂(ဒီမွာဆက္ဖတ္ပါ။)
(Posted on 16/08/2010)

မ တည္ေငြ ႏွင့္ အေထြေထြ အလွဴရွင္မ်ား


စဥ္
အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းေငြ

S$

က်ပ္


အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေရြွပါရမီေတာရ) ခမည္းေတာ္ႀကီး ဦးစိန္၀င္းႏွင့္ မယ္ေတာ္ႀကီး ေဒၚသိန္းသိန္းမိသားစု(ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္)

၂၀၀မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ


သိန္း ၅၀


ကိုေဇာ္မုိးစံ + မသန္းသန္းေဌး


သိန္း ၅၀


မခင္လွ

၂၅၀မသူဇာေအာင္

၂၀၀မနီတာႏြယ္

၂၀ကုိေနလင္းထြန္းေအာင္+ မတင္ေလးႏြယ္ သမီး ခုိင္ေနႏြယ္

၂၀မသီတာစံ (ဂ်ပန္)

၄၂၀ဦးဟန္ႏြယ္+ ေဒၚစန္း သမီးေဒၚႏြဲ ့ႏြဲ ့ေအး(၀ုိင္း၀ုိင္းေအာင္)မိသားစု

၁၀၀


၁၀

မသက္သက္ခုိင္

၅၀


၁၁

မသိမ့္သိမ့္သူ

၁၀၀


၁၂

ေဒၚခင္မာမာ

၅၀


၁၃

ကိုေက်ာ္ဇင္မင္း + မခင္မ်ိဳးမ်ိဳးညြန္႕ မိသားစု

၅၀


၁၄

ဦးျမတ္ေဌးလင္း + ေဒၚစုစုကို မိသားစု (ရန္ကုန္)

၇၀၀


၁၅

ကိုရန္မင္းေအာင္ မိသားစု

၂၀


၁၆

မသီတာ

၂၀


၁၇

မေအာင္ေမလြင္

၅၀


၁၈

မတင္ဇာေက်ာ္

၁၀၀


၁၉

ခိုင္ဝင္းသီ(ခြန္းခြန္း)

၅၀


၂၀

ကိုေက်ာ္ေတဇ + မနန္းေရႊဝါဝင္း (US)

၁၄၀


စုစုေပါင္းအလွဴေငြ၂၄၄၀သိန္း ၁၀၀အထက္ပါစာရင္းမွအလွဴရွင္မ်ားထပ္မံလွဴဒါန္းလုိပါကတေပါင္းတည္းစာရင္းသြင္းေပးပါမည္။ လစဥ္လည္း ပုံမွန္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။ S$200 (က်ပ္၁၅၀၀၀၀) ႏွင့္အထက္လွဴဒါန္းသူမ်ားကုိ ကဗ်ည္းထုိုးေပးပါမည္။


စတုရန္းေပျဖင့္လွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ား
(*လွဴဒါန္းရန္ စတုရန္းေပ ၁၈၀၀ ေက်ာ္က်န္ရွိပါသည္။)
စဥ္
အလွဴရွင္အမည္စတုရန္းေပ
အလွဴေငြ (S$)
ကိုေနာင္ေနာင္ခ်မ္း + မႏွင္းႏွင္းျမတ္ သား ေဝမင္းအိမ္ ၊သမီး အင္္ၾကင္းေနာင္
၁၀၀
ကိုေက်ာ္ဇင္မင္း + မခင္မ်ိဳးမ်ိဳးညြန္႕ မိသားစု
၄၀
ကိုေဇာ္မုိးစံ + မသန္းသန္းေဌး မိသားစု
၁၀
၂၀၀
Dr Tan GH+ Mdm Oh Chiew Choon Family [SysEng (S) Pte Ltd ]
၁၀
၂၀၀
ဦးျမတ္စုိး+ ေဒၚတင့္တင့္ရီ သမီး မျမတ္ယမင္းႏြယ္ မိသားစု
၁၅၀
၃၀၀၀
ေဒၚတင္တင္၀င္း မိသားစု
၂၀
ဦးေက်ာ္ညြန္ ့+ (ေဒၚခင္ခ်ဳိဆက္)၊ သား(ကုိေက်ာ္ဦးဆက္)၊ သမီး မခင္ေကာင္း ဆက္ မိသားစု
၁၀
၂၀၀
(ဦးတင္လွိဳင္)+ ေဒၚျမတင္၊ သမီး မေ၀ေ၀ႏုိင္ (ထြန္းမင္းစုိးမိသားစု၊ ပဲခူး)
၁၀
၂၀၀
စုစုေပါင္း
၁၉၈
၃၉၆၀


ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာ ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ၁ စတုရန္းေပကုိ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀ ႏွဳန္းျဖင့္ မည္သူမဆုိ ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါျပီ။ ၁၀ စတုန္းေပ ႏွင့္အထက္အလွဴရွင္မ်ားကုိ ကဗ်ည္းထုိး ေပးပါမည္။ (အဆင္ေျပသလုိ အရစ္က်လည္း ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။)


အျခားလွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ား
(updated on 14/09/2010 at 03:45 Pm)
ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း - s$ ၄၅၀
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္) - s$ ၄၅၀
ေရအိမ္ (၁) ခန္း (ရုိးရုိး) - s$ ၃၅၀
ေလွခါးတခုလုံးအတြက္ - s$ ၂၈၈၀စဥ္အလွဴရွင္အမည္လွဴဒါန္းသည့္အရာ
ေကာက္ခံျပီး
အလွဴေငြ
(S$)
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း + မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္)
၄၅၀
စုိင္းလွိဳင္ဦး၊ စုိင္းသိန္းထြဋ္စုိး၊ စုိင္းထြန္းမင္းလတ္(Malaysia)
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္)
၁၀၀
မနန္းစိန္အုန္း၊ မသိမ့္သိမ့္သူ၊ မခင္လွ
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္)
၄၅၀
ဦးစိုးသိန္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္)
ဦးစိုးသိန္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ဦးသန္းေရႊ အားရည္စူး၍ မေႏြးေႏြးေထြး မိသားစု ေကာင္းမူ႕
ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း
၄၅၀
သုံးေယာက္ခန္း (တခန္း S$၃၂၅၀)( WC attached ) အလွဴရွင္မ်ား
(*အလွဴရွင္ ၄ ဦး ျပည့္သြားပါျပီ။)(updated on 30/08/2010 at 10:10 am)
စဥ္
အလွဴရွင္အမည္ဇူလုိင္ အထိ လွဴျပီးေငြႀသဂုတ္ ၂၀၁၀စက္တင္ ဘာ၂၀၁၀ေကာက္ခံျပီး အလွဴေငြ (S$)
နန္ ့တင္တင္ျပဳံး၆၀၀၆၀၀
နန္ ့ဘီသန္း၂၀၀၀၂၀၀၀
ဦးျမေအး + ေဒၚမုိ ့မုိ ့ခုိင္မိသားစု
၃၀၀
၁၀၀၂၀၀၆၀၀
ေဒၚေမရီမိသားစု
၂၀၀၀၂၀၀၀ႏွစ္ထပ္ေယာဂီေဆာင္အတြက္ တခုတည္းေသာ (S$၂၈၈၀)ေလွခါးအလွဴရွင္


စဥ္အလွဴရွင္အမည္လွဴဒါန္းသည့္အရာ
ေကာက္ခံျပီး
အလွဴေငြ
(S$)
လူဒုအတြက္ အသက္ေပးသြားႀကကုန္ေသာ အာဇာနည္တုိ ့၏ ေကာင္းမႈ
ေလွခါးတေဆာင္လုံး
၂၈၈၀

အလွဴရွင္တဦးမွ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္ ့အနစ္နာခံကာ အသက္ေပး သြားႀကတဲ့ အာဇာနည္မ်ားအား ရည္စူးကာ ထုိအလွဴကုိ ျပဳပါသည္။ ထုိျပဳေသာ ကုသုိလ္အဖုိ ့ဘာဂကုိ အထူးသျဖင့္ ထုိအာဇာနည္မ်ားအား အမွ်ေပးေ၀ပါသည္။
အမွ်..... အမွ်......အမွ်....... ယူေတာ္မူႀကပါကုန္ေလာ့.......

သာဓု...... သာဓု...... သာဓု.......။

သုံးေယာက္ခန္း (တခန္း S$၂၅၉၀) အလွဴရွင္မ်ား
(*အလွဴရွင္မရွိေသးပါ။)
(၄ခန္းစာ က်န္ရွိပါသည္။)


ႏွစ္ေယာက္ခန္း (တခန္း S$၁၆၂၀) အလွဴရွင္မ်ား
(*၂ခန္းစာ က်န္ရွိပါသည္။)စဥ္
အလွဴရွင္အမည္ဇူလုိင္ အထိ လွဴျပီးေငြႀသဂုတ္၂၀၁၀စက္တင္ ဘာ၂၀၁၀ေကာက္ခံျပီး အလွဴေငြ (S$)
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၆၀
၉၀၉၀၅၄၀
ဦးစံတင္+ ေဒၚယဥ္ေမ သမီး ေဒၚဥမၼာစံမိသားစု
၁၆၂၀
၁၆၂၀
ေဒၚညိဳညိဳ၀င္း၁၀၀၀၆၂၀၁၆၂၀
မခင္သက္ေဆြ၊ ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု မိသားစု
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၁၁၃၀
၅၀၅၀၁၂၃၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း + မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၃၆၀
၉၀၉၀၅၄၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ + မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၃၆၀
၉၀၉၀၅၄၀
မခင္ျမ
၄၀၀
၁၀၀၁၀၀၆၀၀
မမ်ဳိးနီနီေက်ာ္
၂၇၀
၉၀ ၉၀၄၅၀
ကုိသိန္းစုိး + မစိမ္းစိမ္း သမီး မစုျငိမ္းခ်မ္း၊ မထက္ေဝစိုး မိသားစု
၂၇၀
၂၇၀
၅၄၀
၁၀ဦးျမင့္ေဆြ ေဒၚေဌးေဌး သမီးမဝင္းလဲ့ေရႊရီ မိသားစု
၂၀၀
၂၀၀
၁၁(ဦးလီေရွာင္ဖု) + ေဒၚရွီပင္းဖြမ္း သမီး ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ (အားကြ်မ္း) မိသားစု
၁၁၀၀
၁၁၀၀
၁၂မခင္လွ
၃၆၀
၉၀
၉၀
၅၄၀
၁၃ဦးသန္းလြင္ + ေဒၚယဥ္ယဥ္စန္း မိသားစု (ရန္ကုန္)
၁၄ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း (ရန္ကုန္)
၁၅ဦးလွေထြး+ ေဒၚတင္ဥ သားကိုစုိင္းလွိဳင္ဦး (မေလးရွား)မိသားစု
၂၉၈
၃၂၂
၆၂၀
၁၆ဦးစုိး၀င္း + ေဒၚခင္ၾကဴအုန္း သမီး မေအးျမျဖိဳး၊ မခ်မ္းေျမ့စုိး
၃၆၀
၉၀
၄၅၀
၁၇မအိပပေခ်ာ
၃၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၅၀၀
၁၈ကိုေနလင္း၊ မနန္းၾကဴၾကဴခိုင္
၂၇၀
၉၀
၉၀
၄၅၀
၁၉ဦးေဌးေအာင္ + ေဒၚခင္ခင္ဝင္း မိသားစု
၁၆၂၀
၁၆၂၀
၂၀ႏွစ္ဖက္ မိဘမ်ား အမႈးထား၍ ကိုသီဟထြန္း မသဲစုမြန္ တို႔၏ မဂၤလာဦး အလႈဴ
၂၇၀
၉၀၉၀၄၅၀
၂၁ကိုဇာနည္မြန္ + မယဥ္မင္းညြန္႕ မိသားစု
၂၀၀
၁၀၀
၃၀၀
၂၂ဦးသိန္းလြင္ + ေဒၚသန္႕ဇင္ သမီးျမရည္လြင္ မိသားစု
၁၈၀
၉၀၁၈၀၄၅၀
၂၃ဦးေက်ာ္ခင္ + ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး သမီး မဝင္းေမာ္ေအး
၂၇၀
၉၀၉၀၄၅၀
၂၄ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၁၆၂၀
၁၆၂၀
၂၅(ဦးထြန္းေအာင္)+ေဒၚျမင့္ျမင့္သိန္း သား ေဌးမင္းခိုင္ သမီး ယဥ္မင္းသူ၊ခိုင္မင္းမြန္၊ခိုင္ပြင့္သူ
၇၉၀
၂၀၀၂၁၀၁၂၀၀
၂၆မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း၊ မခင္ခ်ိဳထြန္း၊ ေစာနီလာဝင္း
၂၇၀
၉၀၃၆၀
၂၇မျမင့္ျမတ္ေဆြ
၁၅၀
၁၅၀
၂၈ဦးေအာင္သင္း + ေဒၚထြန္းထြန္း အား အမႈးထား၍ သားေမာင္သက္ထြန္း
၂၀၀
၁၀၀၁၀၀၄၀၀
၂၉ဦးေအာင္ေဖ + ေဒၚခင္ဝင္း သမီး မသိမ့္သိမ့္သူ မိသားစု
၁၈၀
၉၀၉၀၃၆၀
၃၀ဦးစိုးသိန္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၈၀
၉၀၉၀၃၆၀
၃၁မိခင္ၾကီး ေဒၚခင္လွအား ရည္းစူး၍ မလွမ်ိဳးသန္း မိသားစု (ရန္ကုန္)
၃၂William Wu Bing Huang & Stella Lee Yu Sheng, daughter Emily Wu Mei Chang, son Kenneth Wu Rong Jie၉၀၉၀၁၈၀
၃၃မခင္ေလးရီ၊ မစမ္းစုစုေထြး၊ မနန္းျမဝင္းစိန္၁၆၂၀၁၆၂၀
၃၄ဦးေက်ာ္ညြန္ ့+ (ေဒၚခင္ခ်ဳိဆက္) သမီး မခင္ေကာင္းဆက္ မိသားစု
၁၀၀၀၁၀၀၀
၃၅ဦးလွထြန္း+ ေဒၚခင္ေထြး သမီး မသိန္းသိန္းလြင္ မိသားစု
၃၆မိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဦးႀကင္ေဆြ+ ေဒၚတင္တင္၀င္း အားအမႈး ထား၍ သား ေသာင္းထုိက္၀င္း၊ သမီး ေကခုိင္၀င္း မိသားစု၁၆၂၀၁၆၂၀
၃၇ကြယ္လြန္သူမိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ (ဦးေကာက္ပုိ ့+ ေဒၚက်င္သီ) အားရည္စူး၍ မက်င္က်င္ရီ ေကာင္းမႈ
၃၈ဦးတင္ေငြ+ ေဒၚေအးလွိဳင္ အားအမႈးထား၍သမီး မတင္တင္လတ္၊ မတင္တင္ခုိင္၊ သားေမာင္ ခုိင္ေဇာ္ထက္ မိသားစုအရစ္က် ေပးသြင္းလုိသူမ်ား မိမိတုိ ့အဆင္ေျပသည့္လမွ စတင္ျပီး လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
သင့္ေတာ္သည့္ ေငြပမာဏျဖင့္ လစဥ္လွဴဒါန္းႏုိင္ျပီး ေနာက္ဆုံးအရစ္ ေပးသြင္းရမည့္ရက္ကုိ
(၃၁-၁၂-၂၀၁၁) ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ထားပါသည္။

( အေႀကာင္းေႀကာင္းေႀကာင့္ သတ္မွတ္ေငြပမာဏ အျပည့္မသြင္းျဖစ္ပါက အေဆာက္အဦးအတြက္ အေထြေထြ မ တည္ေငြ(သို ့) စတုရန္းေပျဖင့္လွဴဒါန္းသူမ်ား အျဖစ္ ႏွစ္သက္ရာ အလွဴရွင္စာရင္းကို ေျပာင္းလဲ ထည့္သြင္းေပးပါမည္။)

Tuesday, August 31, 2010

လစဥ္ဆြမ္းစရိတ္အလွဴ

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရရိပ္သာမွာ ျမိဳ ့ျပႏွင့္ အလွမ္းေ၀းကာ ဆိတ္ျငိမ္ရာ ရုိးမေတာထဲတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူေသာ အျခားရိပ္သာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အလွဴရွင္မ်ား အေရာက္အေပါက္နည္းပါသည္။ ထုိအတြက္ ဤကဲ့သုိ ့လစဥ္ေပးပုိ ့ေသာဆြမ္း အလွဴေငြမ်ားနဲ ့သာ ရပ္တည္ေနရပါသည္။ တရားအားထုတ္သူေယာဂီမ်ားျပားလာသည္ ႏွင့္အမွ် ဆြမ္းစရိတ္မွာလည္းလစဥ္ ပုိမုိလုိအပ္္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဆင္းရဲ ခ်ဳိ ့တဲ့စြာ တရားအား ထုတ္ေန ႀကသည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား ႏွင့္ေယာဂီမ်ားအား ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ စကၤာပူရွိ ေယာဂီေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္္ ေဆြမ်ားမွ ဦးေဆာင္ကာ လစဥ္ဆြမ္းစရိတ္အလွဴေငြမ်ား ေထာက္ပံ့လွ်က္ရွိပါသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္လည္းး က်ေနာ္၊ က်မ တုိ ့ႏွင့္အတူ ကုသုိလ္ပါ၀င္လုိပါက ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (September 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (August 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (July 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (June 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (May 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (April 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (March 2010)

POSB saving Account ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
မေက်ာ့ေက်ာ့ ခိုင္ (98446120)
ကိုေဇာ္မိုးစံ (91714350)

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (September 2010)

(updated on 23/09/2010 at 02:50 pm)


စဥ္အမည္အလႉေငြ(S$)
မခင္သက္ေဆြ ၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္၂၀
မသီတာေထြး၂၀
မသီတာလြင္၂၀
၁၀ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု၂၀
၁၁မယမင္းထိုက္၁၀
၁၂မနန္းသႏၲာစိုး၁၀
၁၃ဗိုလ္ၾကီးေအာင္ေအာင္+မမြန္မြန္ျမင့္၂၀
၁၄ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု၃၀
၁၅မခင္ျမ၂၀
၁၆ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္၁၀
၁၇ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္၂၀
၁၈ေဒၚခင္သန္း၃၀
၁၉မယဥ္မင္းသူ့၁၀
၂၀မအိပပေခ်ာ၂၀
၂၁မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)၁၀
၂၂ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး၁၀
၂၃မသိမ့္သိမ့္သူ၂၀
၂၄မယုယုေအး ၁၀
၂၅မေအာင္ေမလြင္၁၀
၂၆မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္၁၀
၂၇ေဒၚညိဳညိဳဝင္း၃၀
၂၈ဦးလွဝင္း, ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု၂၅
၂၉မခင္လွ၂၀
၃၀မဝင္းေမာ္ေအး၁၀
၃၁မျမင့္ျမင့္ခိုင္ ၄၀
၃၂မတင္တင္ခိုင္၁၀
၃၃မေႏြးေႏြးေထြး၁၀၀
၃၄မသန္းသန္းလြင္၂၀
၃၅မတင္ဇာေက်ာ္၁၀
၃၆မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၅၀
၃၇မယဥ္မင္းထြန္း၁၀
စုစုေပါင္း
၇၈၅

လစဥ္ဆြမ္းအလွဴေငြမ်ားကုိ လွဴဒါန္းရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူမႈ ့ရွိေစရန္ ၂လစာျဖစ္ေစ၊ ၃လစာျဖစ္ေစ၊ ၆လစာျဖစ္ေစ အစရွိသျဖင့္ မိမိအဆင္ေျပသလုိ ႀကိဳတင္လွဴဒါန္းထားပါက မွတ္သားထားျပီး လစဥ္ ပုံမွန္ လွဴဒါန္းေပးပါမည္။
အလႉ ေငြ မ်ား ကို လစဥ္ လ ကုန္ ရက္ ၌ ေပး ပို႕ လႉ ဒါန္း ပါ မည္။
ကုသိုလ္ဒါန ပါဝင္လို ပါက ေဖာ္ျပပါ Account No. သို႕လႉဒါန္းေငြလႊဲ၍မိမိအမည္ ႏွင့္ ေငြ ပမာဏ တို႕ကို SMS ပို႕ျပီး လႉ ဒါန္း ႏိုင္ ပါ သည္။
POSB saving ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
မေက်ာ့ေက်ာ့ ခိုင္(98446120)
ကိုေဇာ္မိုးစံ(91714350)
[ယခုလမွစတင္ျပီး ဆြမ္းအလွဴကုိ မိမိတို္ ့ရဲ ့ ေမြးေန ့အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္း အမွတ္တစ္ခုအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ မိဘဘုိးဘြားမ်ားအား အမႈးထားျပီးျဖစ္ေစ၊ ရည္စူးလွ်က္ျဖစ္ေစ အခါအားေလွ်ာ္စြာ နည္းမ်ားမဆုိ လွဴဒါန္းလုိပါက လစဥ္ဆြမ္းအလွဴရွင္တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။]

ဆြမ္းအလႉ မွတ္ တမ္း (August 2010)

Sunday, August 15, 2010

တရားစခန္း သတင္း

ျမစိမ္းေတာင္တရားစခန္း၀င္ေယာဂီေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအား၀မ္းသာစကား အသိေပး ေျပာႀကား လုိပါတယ္။ မႀကာမီက ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကိစၥအတြက္ ျမန္မာျပည္သုိ ့ျပန္စဥ္အတြင္း ဆရာေတာ္ အား စကၤာပူတြင္ ေနာက္ႏွစ္တရားစခန္း (Chinese NewYear 2011) အတြက္တရား ျပသေပးရန္္ ပင့္ဖိတ္ရာ ဆရာေတာ္မွ လက္ခံလုိက္ပါတယ္။ (အျခားအေႀကာင္းထူး တစုံတရာမရွိခဲ့လ်ွင္ လာမည့္ႏွစ္မွာလည္း တရား စခန္းကုိ ဆက္လက္ က်င္းပျဖစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။)
အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကို တရားစခန္းအတြက္ publicizeမလုပ္ခင္ တစ္လ ႏွစ္လခန္ ့ႀကိဳတင္ျပီး www.myaseintaung.blogspot.com တြင္ ေႀကျငာထား ပါမယ္။

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၂

အေဆာက္အဦနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး အားလုံး သာဓုေခၚဆုိႏုိင္ရန္ အနည္းငယ္ update လုပ္လုိ ပါတယ္။ ယခင္က ၂ေယာက္ခန္း( ၉’x၁၀’) အခန္း ၄၀ စီစဥ္ထားရာမွ အလွဴရွင္အခ်ဳိ ့ရဲ ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ေႀကာင့္ WC attached ပါ(အိမ္သာေရခ်ဳိးခန္းတြဲလွွ်က္ ( ၉’ x ၁၆’) ၃ ေယာက္ခန္း ၄ခန္း ႏွင့္ ရုိးရုိး ၃ ေယာက္ခန္း( ၉’ x၁၆’ ) ၄ ခန္းကို စုစုေပါင္း (ဂ)ခန္းကုိ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ထားပါတယ္။ ၃ ေယာက္ခန္း (WC မပါ) ကုိ ၂၅၉၀ ျဖင့္၄င္း (WC attached) ပါ ၃ေယာက္ ခန္းကုိ ၃၂၅၀ ျဖင့္ ၄င္း မိမိႏွစ္သက္ရာ မိမိတုိ ့ အဆင္ေျပသလုိ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ တလုံးတည္း ျဖစ္ေစ 2011 Dec 31 မတုိင္ခင္ေပး ေခ်ျခင္းျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါျပီ။

ယခုအခ်ိန္အထိ ၂ ေယာက္ခန္း အခန္း ၄၀ အနက္ အခန္းေပါင္း ၃၃ ခန္းကုိ၄င္း၊ ၃ ေယာက္ခန္း (WC attached) အခန္း ၄ခန္းအနက္ ၂ ခန္းကုိ ၄င္းလွဴဒါန္းႀကျပီးျဖစ္ပါတယ္။
ထုိ ့ေႀကာင့္ ၂ ေယာက္ခန္း ၇ ခန္း၊ ၃ ေယာက္ခန္း ( WC attached ပါ) ၂ ခန္း ႏွင့္ ၃ ေယာက္ခန္း (WC attached မပါ ) ၄ ခန္း က်န္ရွိပါတယ္။
အေဆာက္အဦအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံး proposed plan အရ ျမန္မာေငြ သိန္း ၁၁၀၀ ( S$ 148K ) ခန္ ့ကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခန္းမ်ားအားလုံးအလွဴရွင္ျပည့္ေသာအခါ သိန္း ၆၅၀ (S$ 88 K ) ခန္ ့ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ မ တည္ေငြႏွင့္ အေထြေထြအလွဴရွင္မ်ားဘက္မွ အလွဴေငြ သိန္း ၁၁၀ ခန္ ့လည္းေကာက္ခံရရွိျပီးျဖစ္ပါတယ္။
(အထက္ေဖာ္ျပပါ ေငြပမာဏ မ်ားမွာ ေငြလွဲလွယ္ႏွဳန္း ထားေပၚမူတည္ျပီး အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါသည္)

၄င္းအျပင္ ေယာဂီအခန္းမ်ားအပ အျခားမရွိမျဖစ္အေရးႀကီးေသာ က်န္ေနရာမ်ားကုိလည္း မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံးအလွဴပါ၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါႏွဴန္းထားမ်ားျဖင့့္လည္း လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါတယ္။

၁ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀
၂ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၄၀
၃ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၆၀
၅ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၁၀၀
၁၀ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀၀ အစရွိသျဖင့္၄င္း
၁စတုရန္းေပကုိ S$ 20 ႏွဳန္းျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါတယ္။
(စတုန္းေပ ၁၀ ႏွင့္အထက္အလွဴရွင္မ်ားအား ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

(ထုိအလွဴအတြက္ စုစုေပါင္း စတုရန္းေပ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ လွဴဒါန္းရန္ က်န္ရွိပါသည္)

ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း စကၤာပူေဒၚလာ ၄၅၀
(အလွဴရွင္အမည္္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္) စကၤာပူေဒၚလာ ၄၅၀
(အလွဴရွင္အမည္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေရအိမ္ (၁) ခန္း (ရုိးရုိး) စကၤာပူေဒၚလာ ၃၅၀
(အလွဴရွင္အမည္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေလွခါးတခုလုံးအတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၈၈၀
(အလွဴရွင္အမည္္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

အစရွိသည္ျဖင့္ စတင္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကျပီျဖစ္ပါတယ္။

အေဆာက္အဦ လွဴဒါန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအေဆာက္အဦတည္ရွိေနသမ်ွ၊ ေယာဂီမ်ား အားထုတ္ေနသမွ် ကုသုိလ္ အခ်ိန္ျပည့္ ရရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတပါး အဆင္ေျပစြာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အားထုတ္ေစလုိသည့္ွ ေစတနာသည္ မိမိတုိ ့တရားအားထုတ္သည့္ အခါတြင္ လည္း “ေစတနာသည္သာကံ” ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာႀကားသည့္အတုိင္း တူညီေသာအက်ဳိးေပးမည္မွာ မလြဲ ဧကန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းလွဴျခင္းေႀကာင့္ ရေသာ အျခားအက်ဳိးမ်ားလည္း ဆုေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ ရႀကမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ အလွဴရွင္စာရင္းမ်ားကုိ http://myaseintaung.blogspot.com/2010/05/blog-post.html မွာ ႀကည့္ ၍ သာဓုေခၚ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

အလွဴရွင္သစ္မ်ားကုိလည္း နည္းမ်ားမဆုိ တတ္အားသေရွြ ့ ကုသုိလ္ပါ၀င္ဖုိ ့ ေလးစားဖိတ္ေခၚ လုိက္ပါတယ္။

မႀကာခင္မွာ ဆရာေတာ္ရဲ ့ ကုိတာတင္ဂီ တရားခန္းမွ ဗီဒီယုိတရားေတာ္မ်ား၊ MP3 တရားေတာ္ အသစ္မ်ား အျပင္၊ တရားစာအုပ္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္မွ တရားေခြရရွိသမွ်ကုိ website အသစ္မွာ ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ website အသစ္ကုိ လက္ရွိ http://myaseintaung.blogspot.com/ မွလည္း redirect လုပ္ေပး မွာျဖစ္ပါတယ္။ website အသစ္ address (url)ကုိ မႀကာခင္ အသိေပးပါမယ္။ အေဆာက္အဦပုံစံ အျပီးသတ္လည္း မႀကာခင္ ထြက္လာျပီး website မွာျမင္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
( လက္ရွိႏွစ္ေယာက္ခန္းအလွဴရွင္မ်ား မည္သည္ သုံးေယာက္ခန္းမဆုိ ေျပာင္းလဲလွဴဒါန္း လုိပါက လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။)
စတုရန္းေပႏွင့္ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ 3 Sq Ft, S$ 60, Maung Hla အစရွိသျဖင့့္္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ မ်ားထံသုိ ့ SMS ပုိ ့ ၍ ျဖစ္ေစ၊ တုိက္ရုိက္ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျပီးျဖစ္ေစ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။
အျခားလွဴဒါန္းသူမ်ားလည္း အဆင္ေျပသလုိ SMS ျဖင့္ျဖစ္ေစ တုိက္ရုိက္ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ျပီးျဖစ္ေစ ေမး ျမန္းစုံစမ္း လွဴဒါန္း ႏုိင္ႀကပါတယ္္။

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ +၆၅-၉၈၄၄၆၁၂၀ kyawtkk@gmail.com
ကုိေဇာ္မုိးစံ +၆၅-၉၁၇၁၄၃၅၀ zawmoesan@yahoo.com.sg
လွဴဒါန္းရန္ Account No - POSB Saving 024-47034-2

Sunday, August 1, 2010

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (August 2010)

(updated on 31/08/2010 at 05:34 pm)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၇၉၀x၇၃၃(rate)) ၅၇၉၀၇၀ က်ပ္ကို ၃၁/၀၈/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု


စဥ္အမည္အလႉေငြ(S$)
မခင္သက္ေဆြ ၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္၂၀
မသီတာေထြး၂၀
မသီတာလြင္၂၀
၁၀ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု၂၀
၁၁မယမင္းထိုက္၁၀
၁၂မနန္းသႏၲာစိုး၁၀
၁၃ဗိုလ္ၾကီးေအာင္ေအာင္+မမြန္မြန္ျမင့္၂၀
၁၄မခင္လွ၁၅
၁၅မယဥ္မင္းသူ၁၀
၁၆မသိမ့္သိမ့္သူ၂၀
၁၇မယုယုေအး ၁၀
၁၈မေအာင္ေမလြင္၁၀
၁၉ကိုစိုင္းလိႈင္ဦး၊ကိုစိုင္းသိန္းထြဋ္ဦး၊ကိုထြန္းဝင္း -(မေလးရွား) ၈၀
၂၀မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)၁၀
၂၁ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္၂၀
၂၂ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး၁၀
၂၃မေႏြးေႏြးေထြး၅၀
၂၄ေမာင္ၾကည္လွဝင္း၂၀
၂၅မျမင့္ျမင့္ခိုင္ ၅၀
၂၆မခင္ျမ၂၀
၂၇သင္းစုစုေအာင္ ၅၀
၂၈ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု၃၀
၂၉ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္၁၀
၃၀မဝင္းေမာ္ေအး၁၀
၃၁မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္၁၀
၃၂မတင္ဇာေက်ာ္၁၀
၃၃မေအးျမျဖိဳး၁၀
၃၄ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္၃၀
၃၅မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၅၀


၇၉၀

လစဥ္ဆြမ္းအလွဴေငြမ်ားကုိ လွဴဒါန္းရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူမႈ ့ရွိေစရန္ ၂လစာျဖစ္ေစ၊ ၃လစာျဖစ္ေစ၊ ၆လစာျဖစ္ေစ အစရွိသျဖင့္ မိမိအဆင္ေျပသလုိ ႀကိဳတင္လွဴဒါန္းထားပါက မွတ္သားထားျပီး လစဥ္ ပုံမွန္ လွဴဒါန္းေပးပါမည္။
အလႉ ေငြ မ်ား ကို လစဥ္ လ ကုန္ ရက္ ၌ ေပး ပို႕ လႉ ဒါန္း ပါ မည္။
ကုသိုလ္ဒါန ပါဝင္လို ပါက ေဖာ္ျပပါ Account No. သို႕လႉဒါန္းေငြလႊဲ၍မိမိအမည္ ႏွင့္ ေငြ ပမာဏ တို႕ကို SMS ပို႕ျပီး လႉ ဒါန္း ႏိုင္ ပါ သည္။
POSB saving ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
မေက်ာ့ေက်ာ့ ခိုင္(98446120)
ကိုေဇာ္မိုးစံ(91714350)
[ယခုလမွစတင္ျပီး ဆြမ္းအလွဴကုိ မိမိတို္ ့ရဲ ့ ေမြးေန ့အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္း အမွတ္တစ္ခုအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ မိဘဘုိးဘြားမ်ားအား အမႈးထားျပီးျဖစ္ေစ၊ ရည္စူးလွ်က္ျဖစ္ေစ အခါအားေလွ်ာ္စြာ နည္းမ်ားမဆုိ လွဴဒါန္းလုိပါက လစဥ္ဆြမ္းအလွဴရွင္တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။]

Sunday, May 30, 2010

ဆြမ္းအလႉ မွတ္ တမ္း (July 2010)

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (July 2010)

(updated on 22/07/2010 at 03:50 pm)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၈၂၅x၇၄၆(rate)) ၆၁၅၄၅၀ က်ပ္ကို ၀၂/၀၈/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု

စဥ္အမည္အလႉေငြ(S$)
မခင္သက္ေဆြ ၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္၂၀
မသီတာေထြး၂၀
မသီတာလြင္၂၀
၁၀ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု၂၀
၁၁မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္) ၁၀
၁၂မယမင္းထိုက္၁၀
၁၃မခင္ျမ၂၀
၁၄မနန္းသႏၲာစိုး၁၀
၁၅ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္၂၀
၁၆မခင္လွ၁၅
၁၇မသိမ့္သိမ့္သူ၂၀
၁၈မယဥ္မင္းသူ၁၀
၁၉မယုယုေအး ၁၀
၂၀မေအာင္ေမလြင္၁၀
၂၁ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး၁၀
၂၂ဦးလွဝင္း + ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု၃၀
၂၃ဗိုလ္ၾကီးေအာင္ေအာင္+မမြန္မြန္ျမင့္၂၀
၂၄ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု၃၀
၂၅မဝင္းေမာ္ေအး၁၀
၂၆မယဥ္မင္းထြန္း၁၀
၂၇မေႏြးေႏြးေထြး၅၀
၂၈ကိုစုိင္းလွိဳင္ဦး (မေလးရွား)၃၀
၂၉မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္၁၀
၃၀မေအးျမျဖိဳး၁၀
၃၁ဦးေအးေမာင္+(ေဒၚျမသိန္း), ေဒၚခင္အုန္းျမင့္(Japan)၃၀
၃၂မသူဇာေအာင္၅၀
၃၃(Ex-RIT, Mech အဖြဲ ့၏) အိမ္ရွင္မမ်ား ၁၀၀
၃၄မတင္ဇာေက်ာ္၁၀
၃၅မျမင့္ျမင့္ခိုင္ ၄၀
၃၅မတင္တင္ခိုင္၁၀
၃၆ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္၃၀


၈၂၅

လစဥ္ဆြမ္းအလွဴေငြမ်ားကုိ လွဴဒါန္းရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူမႈ ့ရွိေစရန္ ၂လစာျဖစ္ေစ၊ ၃လစာျဖစ္ေစ၊ ၆လစာျဖစ္ေစ အစရွိသျဖင့္ မိမိအဆင္ေျပသလုိ ႀကိဳတင္လွဴဒါန္းထားပါက မွတ္သားထားျပီး လစဥ္ ပုံမွန္ လွဴဒါန္းေပးပါမည္။
အလႉ ေငြ မ်ား ကို လစဥ္ လ ကုန္ ရက္ ၌ ေပး ပို႕ လႉ ဒါန္း ပါ မည္။
ကုသိုလ္ဒါန ပါဝင္လို ပါက ေဖာ္ျပပါ Account No. သို႕လႉဒါန္းေငြလႊဲ၍မိမိအမည္ ႏွင့္ ေငြ ပမာဏ တို႕ကို SMS ပို႕ျပီး လႉ ဒါန္း ႏိုင္ ပါ သည္။
POSB saving ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
မေက်ာ့ေက်ာ့ ခိုင္(98446120)
ကိုေဇာ္မိုးစံ(91714350)

Saturday, May 29, 2010

ဆြမ္းအလႉ မွတ္ တမ္း (June 2010)

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (June)

(updated on 01/07/2010 at  05:15 pm)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၆၁၅x၇၁၂(rate)) ၄၃၇၈၈၀ က်ပ္ကို ၀၁/၀၇/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု

စဥ္အမည္အလႉေငြ(S$)
မခင္သက္ေဆြ ၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္၂၀
မသီတာေထြး၂၀
မသီတာလြင္၂၀
၁၀ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု၂၀
၁၁မယဥ္မင္းသူ၂၀
၁၂ဦးေအးေမာင္+(ေဒၚျမသိန္း), ေဒၚခင္အုန္းျမင့္(Japan)၃၀
၁၃မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္) ၁၀
၁၄ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္၁၀
၁၅မခင္လွ ၁၅
၁၆မနန္းသႏၲာစိုး၁၀
၁၇မသိမ့္သိမ့္သူ၂၀
၁၈ဦးစိုးသိန္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး၁၀
၁၉ေမာင္ဖုန္းျမင့္ေအာင္၂၀
၂၀မဝင္းေမာ္ေအး၁၀
၂၁မေအးျမျဖိဳး၁၀
၂၂မျမင့္ျမင့္ခိုင္, မမိုးသူဇာ, မတင္တင္ခိုင္၅၀
၂၃မယဥ္မင္းထြန္း၁၀
၂၄ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု၂၀
၂၅ကိုေက်ာ္ရဲေခါင္ + မယဥ္မင္းထိုက္၁၀
၂၆မေႏြးေႏြးေထြး၅၀
၂၇မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္၁၀
၂၈မခင္ျမ၂၀
၂၉သင္းစုစုေအာင္ ၂၀
၃၀ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္၃၀
၃၁မယုယုေအး၊ မေအာင္ေမလြင္၂၀


၆၁၅

လစဥ္ဆြမ္းအလွဴေငြမ်ားကုိ လွဴဒါန္းရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူမႈ ့ရွိေစရန္ ၂လစာျဖစ္ေစ၊ ၃လစာျဖစ္ေစ၊ ၆လစာျဖစ္ေစ အစရွိသျဖင့္ မိမိအဆင္ေျပသလုိ ႀကိဳတင္လွဴဒါန္းထားပါက မွတ္သားထားျပီး လစဥ္ ပုံမွန္ လွဴဒါန္းေပးပါမည္။
အလႉ ေငြ မ်ား ကို လစဥ္ လ ကုန္ ရက္ ၌ ေပး ပို႕ လႉ ဒါန္း ပါ မည္။
ကုသိုလ္ဒါန ပါဝင္လို ပါက ေဖာ္ျပပါ Account No. သို႕လႉဒါန္းေငြလႊဲ၍မိမိအမည္ ႏွင့္ ေငြ ပမာဏ တို႕ကို SMS ပို႕ျပီး လႉ ဒါန္း ႏိုင္ ပါ သည္။
POSB saving ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
မေက်ာ့ေက်ာ့ ခိုင္(98446120)
ကိုေဇာ္မိုးစံ(91714350)

Saturday, May 8, 2010

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၁

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရရိပ္သာတြင္ အားထုတ္သူေယာဂီအေရအတြက္မွာ အမ်ိဳးသမီးေယာဂီ အမ်ားစုျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေယာဂီေဆာင္မ်ားမွာ လုံျခဳံမႈမရွိသည့္အတြက္ ယခုေယာဂီေဆာင္ကုိ အမ်ဳိးသမီးေယာဂီမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္္ပါသည္။

အခန္းအလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္္ ေယာဂီေဆာင္အတြက္ အေထြေထြအလွဴရွင္မ်ား တုိးတက္လာမွဳအေပၚ မူတည္ျပီး လက္ရွိ၂ ေယာက္ခန္း အခန္း ၄၀ မွ အခန္း ၅၀ အထိ တခါတည္း အျပီး တုိးခ်ဲ ့ ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိပါသည္။

ယေန ့(၁၃-၀၅-၂၀၁၀) အထိ အခန္းေပါင္း ၂၆ ခန္းလွဴဒါန္းထားႀကျပီး၊ ဆက္လက္၍ မတည္ေငြႏွင့္ အေထြေထြ အလွဴရွင္မ်ား၊ အခန္းအလွဴရွင္မ်ား အေျမာက္အျမား ပါ၀င္လွဴဒါန္းႀကမည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ သုိ ့ပါ၍ လွဴဒါန္းရန္ စီစဥ္ထားသူမ်ား မလွဴျဖစ္ေသးသည့္တုိင္ ႀကဳိတင္ျပီး စတင္စာရင္းေပး ထားႏုိင္ႀကပါျပီ။

သံံဃာမ်ားႏွင့္၊ အမ်ဳိးသား ေယာဂီေဆာင္ကုိလည္း အမ်ဳိးသမီးေယာဂီေဆာင္ ျပီးစီးခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမည္။

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ယခုေမလ ၂၉ ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာျပည္ျပန္ ၍ ေဆာက္လုပ္မည့္ ကန္ထရုိက္တာႏွင့္ ေစ်းႏွဳန္းသတ္မွတ္ျခင္း၊ အလုပ္အပ္ႏွံျခင္း၊ ပုံစံ အျပီးသတ္ရန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္မည့္္ ေနရာႏွင့္ ရက္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေငြေပးေခ်မွဳစနစ္္ သတ္မွတ္ျခင္း တုိ ့ကုိျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

( သုိ ့ပါ ၍ ၂၉-၀၅-၂၀၁၀ မွ ၁၂-၀၆-၂၀၁၀ အထိ က်ေနာ္ ေဇာ္မုိးစံ (+၆၅-၉၁၇၁၄၃၅၀) အား ဆက္သြယ္ ၍ မရႏုိင္ပါ။ ထုိအေတာအတြင္း ေယာဂီေဆာင္အတြက္ လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ဆက္သြယ္လုိပါက ေဖာ္ျပထားေသာ ကုိသိန္းစုိး (သုိ ့) မေက်ာ့ေက်ာခုိင္ သုိ ့ ဆက္သြယ္ျပီး လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။)့

ထုိအေဆာက္အဦးသစ္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္၏ ပစၥည္းေလးပါး ဒါယကာလည္းျဖစ္၊ အရွင္ဆႏၵာဓိက၏ ေရြွပါရမီဓမၼစာေပျပန္ ့ပြားေရးတာ၀န္ခံလည္းျဖစ္၊ ဒါယကာအရင္းလည္း ျဖစ္ေသာ တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးမွ ဦးရွိန္၀င္းကုိယ္တုိင္လည္း ပါ၀င္လွဴဒါန္းျပီး အေဆာက္အဦးအတြက္လည္း အျမတ္အစြန္းတစုံတရာမယူပဲ ေဆာက္လုပ္ေပးပါမည္။

အေဆာက္အဦးသစ္ကုိ ယခုႏွစ္မုိးအကုန္ ေအာက္တုိဘာလေလာက္တြင္ စတင္ျပီးေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ တည္ေဆာက္ခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ခန္ ့ႀကာပါမည္။ ေကာက္ခံရ ရွိေသာ အလွဴေငြမ်ား ကုိ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ စတင္ျပင္ဆင္ေသာ အခ်ိန္တြင္ လုိအပ္သလုိ ေပးပုိ ့သြားမည္ျဖစ္ျပီး ေပးပုိ ့ ေသာ ေငြပမာဏမ်ားႏွင့္ လက္က်န္ေငြ စသည္မ်ားကုိ အမ်ားျမင္သာရန္ႏွင့္ သာဓုေခၚဆုိႏုိင္ရန္ ဤ ဘေလာဂ့္ငယ္ ကေလးတြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အလွဴရွင္စာရင္း Update ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ (+၆၅-၉၈၄၄၆၁၂၀) သုိ ့တုိက္ရုိက္ဆက္ သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

အေဆာက္အဦးျပီးစီးပါက ျမန္မာျပည္ရွိ အလွဴရွင္မိသားစု၀င္မ်ားကုိယ္တုိင္ ေရစက္ခ်အမွ်ေ၀ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး စကၤာပူသုိ ့ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကြေရာက္လာပါက စကၤာပူတြင္လည္း ေရစက္ခ်အမွ်ေ၀ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါမည္။

(အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈအားလုံးအား လွိဳက္လွဲစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္။)

Wednesday, May 5, 2010

ဆြမ္းအလႉ မွတ္ တမ္း (May 2010)

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (May)

(updated on 01/06/2010 at 9:10 am)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၇၀၀x၇၁၀(rate)) ၄၉၇၀၀၀ က်ပ္ကို ၀၁/၀၆/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု


စဥ္အမည္အလႉေငြ(S$)


မခင္သက္ေဆြ

၂၀


ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ

၂၀


ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္

၂၀


ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း

၂၀


ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္

၂၀


ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း

၃၀


ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္

၂၀


မခင္ျမ

၂၀


သင္းစုစုေအာင္    

၂၅

၁၀

မယဥ္မင္းသူ

၂၀

၁၁

မခင္လွ

၁၅

၁၂

မသိမ့္သိမ့္သူ

၂၀

၁၃

မဥမၼာစံ

၂၀

၁၄

မခ်မ္းေျမ့စုိး

၁၀

၁၅

ကိုျမတ္မိုး + မတင္မိုးလိႈင္

၃၀

၁၆

ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္

၁၀

၁၇

မယဥ္မင္းထြန္း

၁၀

၁၈

မနန္းသႏၲာစိုး

၁၀

၁၉

မဝင္းေမာ္ေအး

၁၀

၂၀

မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္

၂၀

၂၁

ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု

၂၀

၂၂

ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး 
မိသားစု

၃၀

၂၃

စိုးသူရဝင္း

၂၅

၂၄

မျမင့္ျမင့္ခိုင္, မမိုးသူဇာ, မတင္တင္ခိုင္

၆၅

၂၅

ဦးေအးေမာင္+(ေဒၚျမသိန္း), ေဒၚခင္အုန္းျမင့္(Japan)

၃၀

၂၆

မေႏြးေႏြးေထြး

၅၀

၂၇

မတင္ဇာေက်ာ္

၁၀

၂၈

မသီတာေထြး

၂၀

၂၉

မသီတာလြင္

၂၀

၃၀

ကိုေက်ာ္ရဲေခါင္ + မယဥ္မင္းထိုက္

၃၀

၃၁

ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္

၃၀၇၀၀

လစဥ္ဆြမ္းအလွဴေငြမ်ားကုိ လွဴဒါန္းရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူမႈ ့ရွိေစရန္ ၂လစာျဖစ္ေစ၊ ၃လစာျဖစ္ေစ၊ ၆လစာျဖစ္ေစ အစရွိသျဖင့္ မိမိအဆင္ေျပသလုိ ႀကိဳတင္လွဴဒါန္းထားပါက မွတ္သားထားျပီး လစဥ္ ပုံမွန္ လွဴဒါန္းေပးပါမည္။
အလႉ ေငြ မ်ား ကို လစဥ္ လ ကုန္ ရက္ ၌ ေပး ပို႕ လႉ ဒါန္း ပါ မည္။
ကုသိုလ္ဒါန ပါဝင္လို ပါက ေဖာ္ျပပါ Account No. သို႕လႉဒါန္းေငြလႊဲ၍မိမိအမည္ ႏွင့္ ေငြ ပမာဏ တို႕ကို SMS ပို႕ျပီး လႉ ဒါန္း ႏိုင္ ပါ သည္။
POSB saving ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
မေက်ာ့ေက်ာ့ ခိုင္(98446120)
ကိုေဇာ္မိုးစံ(91714350)

Sunday, May 2, 2010

ဆြမ္းအလႉရွင္၊ ေက်ာင္းအလႉရွင္မ်ား ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္

လစဥ္ဆြမ္းအလႉရွင္မ်ားႏွင့္ ေယာဂီေဆာင္အလႈရွင္မ်ားအား ေက်းဇူးတုံ ့ျပန္ေသာအားျဖင့္ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ေအာက္ပါတရားစာအုပ္ႏွင့္ တရားေခြမ်ား ဓမၼဒါနျပဳ လုိပါသည္။ အလုိရွိေသာ အလႉရွင္ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ထံသုိ ့ စာတုိက္မွတံဆိပ္ေခါင္းကပ္၍ ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ Mail box ထဲသုိ ့ ထည့္သြင္းေပးခဲ့ပါမည္။ သို ့မဟုတ္ Peninsula Plaza စိန္ပန္းျပာ ေရာင္း၀ယ္ေရး (#04-65) ႏွင့္ တရက္တရားစခန္းရက္မ်ား တြင္ သတိပ႒ာန္ရိပ္သာ(SMC) ၌ လည္း သြားေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္ ပါသည္။
(SMS (သုိ ့)Email ျဖင့္ ႀကိဳတင္မွာႀကားထားသူမ်ားသာ)
(စာအုပ္မ်ားလုံေလာက္စြာ မရွိေသးသျဖင့္ ဆြမ္းအလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအလွဴရွင္မ်ားအား အရင္ ဦးစားေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
(1) တရားစာအုပ္
(a) “လြတ္ေျမာက္မႈ ခ်မ္းသာကုိရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား”(First Book)
(သုိ ့မဟုတ္)
(b) “စိတ္ကုိဆုံးမ ခ်မ္းသာရ” (Second book)
(သုိ ့မဟုတ္)
(c) ႏွစ္အုပ္စလုံး (Both)

(2) ၂၀၁၀ ကုိတာတင္ဂီ (၉) ရက္တရားစခန္းတြင္ ေဟာႀကားထားေသာ တရားေခြ DVD

(3) လက္ခံရယူလုိေသာေနရာ ….
(a) စိန္ပန္းျပာ ေရာင္း၀ယ္ေရး (#04-65, Peninsula Plaza) (SPP)
(သုိ ့မဟုတ္)
(b ) မိမိအိမ္လိပ္စာ (Your Mailing Address)
(သုိ ့မဟုတ္)
(c) သတိပ႒ာန္ရိပ္သာ တရက္တရားစခန္း ( ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနဂၤေႏြ တုိင္း)
( နံနက္ ၉း၀၀ မွ ညေန ၅း၀၀ အထိ) (SMC)

(မွတ္ခ်က္။ ။ လက္က်န္ရွိသေရြ ့သာ ရပါမည္။)

အလုိရွိေသာ စာအုပ္၊ ႏွင့္ တရားေခြမ်ားကုိိ zawmoesan@yahoo.com.sg (သုိ ့)SMS ျဖင့္ (91714350) သုိ ့ ဆက္သြယ္ရယူႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ
“စိတ္ကုိဆုံးမခ်မ္းသာရ” စာအုပ္ႏွင့္တရားေခြကုိ စိန္ပန္းျပာေရာင္း၀ယ္ေရး တြင္ ထုတ္ယူလုိပါက
Second Book, DVD,SPP, (your name)
“လြတ္ေျမာက္မႈ ခ်မ္းသာကုိရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား” စာအုပ္ကုိမိမိအိမ္သုိ ့ပုိ ့ေပးေစလုိက
First Book, Blk007,#10-100, Street Name, Postal Code, (your name)
ႏွစ္အုပ္လုံး ႏွင့္ DVD ေခြကုိ သတိပ႒ာန္ရိပ္သာတြင္ ရယူလုိပါက
Both,DVD,SMC, (your name)

အစရွိသျဖင့္ေရးသားျပီး zawmoesan@yahoo.com.sg (သုိ ့) SMS ျဖင့္ (91714350) သုိ ့ ဆက္သြယ္ ရယူႏုိင္ပါသည္။

( ၂၀၁၀ တရားစခန္း မတုိင္ခင္ကတည္းက လြတ္ေျမာက္မႈ ခ်မ္းသာကုိ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ စာအုပ္ ၁၅၀ ကုိ ျမန္မာျပည္မွ မွာယူလွဴဒါန္းေသာ ကုိညိဳေအာင္ + မေဆြေဆြျမင့္ မိသားစုႏွင့္ စိတ္ကုိဆုံးမခ်မ္းသာရ စာအုပ္ကုိ ၄၀ ကုိ လွဴဒါန္းေသာ မခင္သက္ေဆြ အား ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိေႀကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ )

Thursday, April 22, 2010

ျမစိမ္းေတာင္္ တရားရိပ္သာ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလွဴေတာ္

ျမစိမ္းေတာင္္ ေယာဂီေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအား သတင္းေကာင္းပါးလုိပါတယ္။

ယခင္ကတည္းက နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြအခ်ဳိ႔ႏွင့္ စုေပါင္းျပီး ရန္ကုန္တုိင္း၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့နယ္၊ လိေမၼာ္ျခံေက်းရြာ အေရွ ့ဘက္ ရုိးမေတာထဲရွိ ျမစိမ္းေတာင္တရားရိပ္သာ၌ ေယာဂီမ်ားတစ္စုတစ္ေ၀း ႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္႔ စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာ သီတင္းသုံးေနထုိင္္ႏုိင္ရန္ အေဆာက္အဦးသစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးဖုိ႔ ဆႏၵရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရားရဲ့ ေတာရတရားရိပ္သာဟာ အျခားရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ တရားရိပ္သာေတြလုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံရွိမေနဘဲ ခ်ိဳ႔တဲ့လွကာ ေယာဂီမ်ားဟာ သစ္ေက်ာင္း၊ ၀ါးေက်ာင္းမ်ား အတြင္း၌သာ ေနထုိင္ၾကရပါတယ္။

သံဃာေတာ္မ်ားသတင္းသုံးရာ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား
လက္ရွိေယာဂီမ်ားေနထုိင္တဲ့ေနရာ
အခ်ဳိ႔ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား၏ အမုိးမ်ားမွာ လုံျခံမႈမရွိသည့္အတြက္ အခါမလင့္မုိးရြာပါက တရားအားထုတ္သူေယာဂီ မ်ားအတြက္ လြန္စြာမွ အဆင္မေျပျဖစ္ရပါတယ္။

တရားထုိင္ခန္းမက်ယ္ႀကီးသာ RCကြန္ကရစ္နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ ခန္ ့က တက္လမ္းေဆာက္လုပ္ေရး ဦးရွိန္၀င္းႏွင့္ ရန္ကုန္မွ ဒကာအခ်ိဳ ့ဦးစီးျပီး ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္။
ခမ္းမေဆာင္အားအျပင္ဘက္မွျမင္ရပုံ
ယခင္က ဆရာေတာ္ႀကီးကုိယ္တုိင္ သီတင္းသုံးေသာ ေက်ာင္းမွာလည္း ပ်ဥ္ေထာင္၊ သက္ကယ္မုိး ေက်ာင္းေလးမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ စကၤာပူမွေယာဂီေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ သဒၶါတရားထက္သန္လွသည့္ ကုိညိဳေအာင္ခင္၊ မေဆြေဆြျမင့္ မိသားစုကပဲ မၾကာမီကမွ ဆရာေတာ္ႀကီး သီတင္းသုံးရန္အတြက္ သိန္း ၁၈၀ခန္ ့ ကုန္က်ေသာ တုိက္ေက်ာင္း တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ ထုိဇနီးေမာင္ႏွံအား ဤေနရာမွ သာဓု ေခၚလုိက္ပါတယ္။
မႀကာမီကမွ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္းထားေသာ ဆရာေတာ္စံေက်ာင္းေတာ္အား ေတြ ့ရစဥ္။


ေဘးဘက္ျမင္ကြင္း


အေႀကာင္းအက်ဳိးညီညြတ္စြာဖန္လာ၍ ယခုႏွစ္(၂၀၁၀၊ တရုတ္ႏွစ္ကူးပိတ္ရက္၊ ကိုတာတင္ဂီ၊ျမိဳ ့၊ မေလးရွား)တရားစခန္းအျပီးမွာ စကၤာပူမွေယာဂီေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ မတင္တင္ခုိင္ႏွင့္ မက်င္က်င္ရီတုိိ႔ ညီမႏွစ္ေယာက္မွ ေယာဂီ၄ဦး ေနထုိင္ႏုိင္ေသာ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ မတည္ေငြက်ပ္သိန္းငါးဆယ္ကုိ ျမစိမ္းေတာင္ေဂါပကအဖြဲ႔႔အား ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ ေဂါပကအဖြဲ႔၀င္အခ်ိဳ႔နဲ႔ အလွဴရွင္မ်ားကို က်ေနာ္တုိ႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ေယာဂီအမ်ားအျပားေနထုိင္္ႏုိင္တဲ့ အေဆာက္အဦးအသစ္ ေဆာက္လုပ္ဖုိ႔ အႀကံျပဳခဲဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၊ အလွဴရွင္မ်ားနဲ႔ ေဂါပကအဖြဲ႔တုိ႔၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ ရၿပီးေနာက္ စကၤာပူႏွင့္ ရန္ကုန္တြင္လည္း ဆက္လက္ျပီး အလွဴေငြေကာက္ခံေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။

ခန္ ့မွန္းေျခ ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္သိန္း ၇၅၀ ခန္႔ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အဦးသစ္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ဒီဇုိင္းပုံစံမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ တုိင္းထြာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္အထိ သိန္းတစ္ရာခန္႔ ေကာက္ခံရရွိထားၿပီး၊ ယခုစီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္လ်က္ရွိေသာ ေငြပမာဏကုိ စုေပါင္းေကာက္ခံေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤတရားရိပ္သာ အေဆာက္အဦးသစ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားပါက စကၤာပူႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းလုံးမွ ေယာဂီမ်ား ဥတု သုံးပါးမေရြး အဆင္ေျပစြာ သြြားေရာက္ တရားအားထုတ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါအေဆာက္အဦမွာ RC ၂ ထပ္ေဆာင္ျဖစ္ကာ ေယာဂီႏွစ္ေယာက္္ ခန္းေပါင္္း ၄၀ခန္း ပါ၀င္ျပီး၊ ျပီးစီးပါက ေယာဂီ ေပါင္း ၈၀ ခန္ ့စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ သီတင္းသုံးေနထုိင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္္။ ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္လႈဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ၉ေပx၁၀ေပ အက်ယ္ရွိ ေယာဂီႏွစ္ေယာက္အိပ္ခန္းတစ္ခန္းကုိ လက္ရွိကာလေပါက္ေစ်းျဖင့္ ျမန္မာေငြ ၁၁သိန္း၊ ၇ေေသာင္းခန္ ့ (စကၤာပူေဒၚလာ ၁၆၂၀) ၀န္းက်င္ျဖင့္ စတင္လွဴဒါန္း ႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္္။ အဆုိပါတစ္ခန္းစာ အတြက္ S$၁၆၂၀ကုိိ လစဥ္ S$၉၀ အရစ္က် (installment) စနစ္ျဖင့္ ၁၈ လ ႀကာေပးသြင္းျခင္းျဖင့္၄င္း၊ မိမိတို ့ ကုိယ္ ပုိင္ အစီအစဥ္ျဖင့္ အဆင္ေျပသလုိ ေပးသြင္းျခင္းျဖင့္၄င္း စတင္လႈဒါန္းႏုိင္ျပီျဖစ္ ပါတယ္။ အလႈရွင္မ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ သာဓုေခၚဆုိႏုိင္ရန္အတြက္ မိမိတုိ ့မိသားစုအမည္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း မ်ားႏွင့္ စုေပါင္းၿပီးျဖစ္ေစ ကဗ်ည္းထုိး ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အိပ္ခန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ အေဆာက္အဦးအတြက္၊ အျခားမရွိမျဖစ္လုိအပ္သည့္ေနရာမ်ား (ေရခ်ဳိးခန္း၊ အိမ္သာ၊ စႀကၤန္ေလွ်ာက္လမ္း၊ ေလွခါး အစရွိသည္မ်ား )အတြက္ လွဴဒါန္း လုိသူမ်ားလည္း အဆင္ေျပသလုိ လြတ္လပ္စြာ နည္းမ်ားမဆုိ သဒၶါတတ္အားသေရြ႕ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္္။

မိတ္ေဆြတုိ႔အေနျဖင့္လည္း ရိပ္သာေဆာင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကုိယ္တုိင္လည္း ပါ၀င္လွဴဒါန္း႐ုံသာမက မိသားစု၀င္နဲ႔ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားအၾကား နိဗၺာန္အက်ိဳးရည္ေမွ်ာ္၍ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ကာ ေကာက္ခံေပးမည္ဆုိပါက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ အတုိင္းထက္အလြန္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ေက်းဇူးတင္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုတင္ျပအပ္ေသာ ေယာဂီတရားရိပ္သာ အေဆာက္အဦးသစ္ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ လႈဒါန္းမႈတြင္ ပါ၀င္လိုေသာဆႏၵမ်ားရွိခဲ့ပါက ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ ့ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။

ကုိသိန္းစုိး +၆၅-၉၆၃၈၈၃၇၉ thein.soe@yaskawa.com.sg

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ +၆၅-၉၈၄၄၆၁၂၀ kyawtkk@gmail.com

ကုိေဇာ္မုိးစံ +၆၅-၉၁၇၁၄၃၅၀ zawmoesan@yahoo.com.sg

လွဴဒါန္းရန္ Account No - POSB Saving 024-47034-2

( လွဴဒါန္းလုိသည့္ မည္သည့္ ေငြပမာဏမဆုိ ၀မ္းေျမာက္စြာ လက္ခံႀကိဳဆုိပါသည္။ )
အေသးစိတ္သိလုိေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားရွိပါက က်ေနာ္တုိ႔အား အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။

ျမစိမ္းေတာင္ေက်ာင္းတြင္ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းမည္ႀကားကတည္းက နီးစပ္ရာ မိတ္ေဆြ ေယာဂီ ေဟာင္း မ်ားမွ သဒၶၶါ တရားထက္သန္စြာ စတင္ လွဴဒါန္းၾက၊ စာရင္းေပးၾကပါတယ္။ ထုိလွဴဒါန္းႀကသူမ်ား အထဲတြင္ အရွင္ဆႏၵၵာဓိက(ေရွြပါရမီေတာရ) ရဲ ့ ခမည္းေတာ္ႀကီး ဦးစိန္၀င္းနဲ ့၊ ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာမွာ တရား သြားေရာက္ အားထုတ္ ဘူးတဲ့ မယ္ေတာ္ႀကီး ေဒၚသိန္းသိန္းတုိ ့လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါအလွဴရွင္စာရင္းကုိ (ဒီေနရာမွာ ဖတ္္ပါ)ႀကည့္ရႈ၍ သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚဆုိႏုိင္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးလည္း က်ေနာ္တုိ႔၊ က်မတုိ႔ႏွင့္အတူ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းရာတြင္ နည္းမ်ားမဆုိ ကုသုိလ္ပါ၀င္ဖုိ ့ ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

ဤသို ့လွဴဒါန္းရာတြင္ ဥာဏ္ဦးစီးေသာပါရမီေျမာက္ကုသုိလ္ျဖစ္ရန္ သာသနာေတာ္ႀကီး စည္ပင္ျပန္ ့ပြားလုိစိတ္၊ မဂ္၊ဖုိလ္ နိဗၺာန္ ရေႀကာင္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္လုိစိတ္ႏွင့္ ကုသုိလ္ျပဳမည္ဆုိပါက အမွန္တကယ္ပင္ နိဗၺာန္ေရာက္သည္အထိ ပုိ႔ေဆာင္ ေပးမည့္ အားႀကီးေသာ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ့ျဖစ္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကုိယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံႏုိင္ၾကပါေစ။

ေမတၲာမြန္ျဖင့္

ျမစိမ္းေတာင္ေက်ာင္း ေယာဂီေဆာင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ ့(စကၤာပူ)

--------------------------------------------------------------------------------------------
ျမန္မာျပည္တြင္ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
ဦးတူး (၀၁-၅၅၄၉၀၀)
ဦး၀င္း (၀၁-၂၉၇၃၀၀)
ဦးေအာင္၀င္း (၀၁-၅၅၄၉၀၀)
(မွတ္ခ်က္။ ။ ျမန္မာျပည္တြင္ လွဴဒါန္းသူမ်ား ဤဘေလာဂ္ရွိအလွဴရွင္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ)

Sunday, April 18, 2010

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (April)

Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၆၉၀x၇၂၄) ၄၉၉၅၆၀ က်ပ္ကို ၂၉/၀၄/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု

လစဥ္ဆြမ္းအလွဴေငြမ်ားကုိ လွဴဒါန္းရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူမႈ ့ရွိေစရန္ ၂လစာျဖစ္ေစ၊ ၃လစာျဖစ္ေစ၊ ၆လစာျဖစ္ေစ အစရွိသျဖင့္ မိမိအဆင္ေျပသလုိ ႀကိဳတင္လွဴဒါန္းထားပါက မွတ္သားထားျပီး လစဥ္ ပုံမွန္ လွဴဒါန္းေပးပါမည္။
အလႉ ေငြ မ်ား ကို လစဥ္ လ ကုန္ ရက္ ၌ ေပး ပို႕ လႉ ဒါန္း ပါ မည္။
ကုသိုလ္ဒါန ပါဝင္လို ပါက ေဖာ္ျပပါ Account No. သို႕လႉဒါန္းေငြလႊဲ၍မိမိအမည္ ႏွင့္ ေငြ ပမာဏ တို႕ကို SMS ပို႕ျပီး လႉ ဒါန္း ႏိုင္ ပါ သည္။
POSB saving ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
မေက်ာ့ေက်ာ့ ခိုင္(98446120)
ကိုေဇာ္မိုးစံ(91714350)

Sunday, April 4, 2010

Monday, March 29, 2010

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း(March)

စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၁၇၀x၇၁၅) ၁၂၁၅၅၀ က်ပ္ကို ၃၀/၀၃/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု

အလႉ ေငြ မ်ား ကို လစဥ္  လ ကုန္ ရက္ ၌ ေပး ပို႕ လႉ ဒါန္း ပါ မည္။
ကုသိုလ္ဒါန ပါဝင္လို ပါ က
ကိုေဇာ္မိုးစံ(91714350)
မေက်ာ့ေက်ာ့ ခိုင္(98446120)      သို႕ ဆက္ သြယ္ လႉ ဒါန္း ႏိုင္ ပါ သည္။

ဆရာေတာ္ဘုရား၏ေထရုပတၲိ အက်ဥ္း

ဆရာ ေတာ္ ၏ ငယ္နာမည္ မွာ ေမာင္စိန္မင္း ျဖစ္သည္ ။ ေဘာလုံးကြင္းေက်ာင္းလမ္း၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့၌ ဖခမည္းေတာ္ ဦး ႀကြက္နီ ၊ မယ္ေတာ္ ေဒၚသန္းသန္း တို႕မွ ၁၃၁၅ ခု တပုိ ့တြဲလဆန္း (၁၃)ရက္၊ အဂၤါေန႕ တြင္ မီး႐ႉး သန္႕စင္ ဖြား ျမင္ ေတာ္ မူ ေသာ ( ေမြးခ်င္း ၅ ဦးအနက္) သားဦးရတနာ ျဖစ္ ေတာ္ မူသည္ ။

တုိက္ႀကီးျမိဳ ့လယ္ဘုရားႀကီးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးကိတိၲ၀ရ ကို ဥပဇၡ်ယ္ ျပဳ ၍ ရွင္သာမေဏျဖစ္သည္ ။ ၁၃၄၃ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း(၁၃)ရက္၊ နံနက္(၉)နာရီ (၁၂)မိနစ္ ၌ ဘုရားႀကီးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးကိတိၲ၀ရ ဦးပဇၡ်ယ္ ျပဳ ေတာ္ မူ၍ ျမင့္ျမတ္ ေသာ ရဟန္ အ ျဖစ္ ေရာက္ ရွိ ေတာ မူ ေလ သည္။ ဥပဇၡ်ယ္ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတြင္(၂) ႏွစ္ အေျခခံသင္ႀကား၍ ဥကံၠျမိဳ့ ဘုရားႀကီးေက်ာင္းတြင္ (၁)၀ါ၊ သဒၵါ၊ ၀ိနည္း၊ သျဂႋဳလ္ သင္ႀကား ပါသည္။

ရဟန္း၀ါ(၄)၀ါမွစ၍ ပထမမင္းကြန္းေတာရတြင္(၁)လ၊ မဟာစည္ သာသနာ့ရိပ္သာႀကီးတြင္ (၁)လ အား ထုတ္ပါသည္။ ေရႊေရးေဆာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးထံ တရားစစ္ခံရသည္။ တစ္လျပည့္ေသာအခါ မိထၲီလာ ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံတြင္ ဓုတင္ေဆာင္ျပီး(၆)လ အားထုတ္၍ ေတာင္ပုလု မိထၲီလာမွျပန္လာျပီး လိေမၼာ္ျခံ ေက်းရြာအေရွ့ဘက္ျပန္ ့ႀကီးေတာထဲတြင္ေတာရ (၆)ႏွစ္ခန္ ့ ေဆာက္တည္၊ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာႀကီးသုိ ့ ေတာရေဆာက္တည္ရာမွ(၁၀)ႀကိမ္ မက ၀င္ေရာက္ အားထုတ္လုိက္၊ ေတာရေဆာက္တည္လုိက္ႏွင့္ ၀ိပႆနာ တရားမ်ားကုိ ႀကိဳးစားက်င့္ ႀကံအား ထုတ္ခ့ဲပါသည္။ မဟာစည္ သာသနာ့ရိပ္သာႀကီးတြင္ တစ္ႀကိမ္လ်ွင္ (၄၅)ရက္ႏွင့္ (၁၀)ႀကိမ္မက အားထုတ္ခဲ ့ပါ သည္။

ေရႊေတာင္ကုန္း ဆရာေတာ္ႀကီး လက္ထက္ ဦးသာသနထံတြင္ တရား စစ္ခံရပါသည္။ ေနာက္ႏွစ္ တရားစခန္း ဝင္စဥ္ ျမစ္သားဆရာေတာ္၊ ေလးမ်က္ႏွာ ဆရာေတာ္၊ ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ တုိ့ထံတြင္ ဆိတ္ျငိမ္(၆)လ၀င္စဥ္က တရားအစစ္ခံရပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ ဆိတ္ျငိမ္၀င္စဥ္္ အားထုတ္စဥ္ ကႀကိဳ ့ပင္ ေကာက္ဆရာေတာ္ႀကီး စစ္ေဆးပါသည္။ ရဟန္း၀ါ (၁၀)၀ါေက်ာ္ျပီးခ်ိန္မွစ၍ ျမစိမ္းေတာင္ေက်ာင္း တာ၀န္ မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေနဆဲျဖစ္၍၊ မဟာစည္ ရိပ္သာႀကီးသုိ ့ ႏွစ္စဥ္ သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္း မျပဳႏုိင္ ေသာ္လည္း ေက်ာင္းရွိ သံဃာ၊ သီလရွင္၊ ေယာဂီမ်ားအား မိမိ တတ္စြမ္းသ၍ ပဋိပတ္ က်င့္စဥ္ မ်ားအား ေဟာေျပာ ျပသ၍ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ နည္းနားနိႆယ အတုိင္း တရားရူမွတ္မ်ားအား သင္ႀကားေပး၍ ေယာဂီမ်ားအား တရား ရူမွတ္ ေစခ့ဲ ပါသည္။ တစ္ဖက္ကလည္း ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ဒါယကာ၊ ဒါယ ကာမ်ား၏ သာေရး၊ နာေရးကိစၡမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရသလုိ၊ တစ္ဖက္ကလည္း ဗုဒၶျမတ္စြာ အဖဘုရား၏ အလုိေတာ္အတုိင္း သာသနာေတာ္ႀကီး အရွည္ တည္တံ့ေစျခင္းငွာ ပဋိပတိၲ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္ ့ ပြားေစျခင္းငွာ သံဃာ၊ သီလရွင္၊ ေယာဂီတုိ ့တရားအားထုတ္မႈ လမ္းမွန္ တည့္ေစရန္ မိမိသိသ၍ အားသြန္ခြန္စုိက္ တရားရႈမွတ္မႈမ်ား ေဟာေျပာျပသ တုိက္တြန္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ အမ်ားသူငါတုိ ့ အပါယ္တံခါး ပိတ္ေရး၊ အမ်ားအက်ဳိးကုိ အခိ်န္ျပည့္ မနားမေန ေဆာင္ရြက္ေနသလုိ မိမိကိုယ္တုိင္ လည္း ျမတ္ဘုရား အဆုံးအမအတုိင္း ဤသံသရာ၀ဋ္မွ ကြၽတ္ေရးအတြက္ အမ်ားအက်ဳိးကုိ ဆထက္ထမ္း ပုိးသယ္ပုိးႏုိင္ေရး အတြက္ ပဋိပတ္အလုပ္တရားတြင္ ေမြ ့ေလ်ာ္စြာ က်က္စားရင္း သာသနာ ့တာ၀န္မ်ားကုိ မနားမေန ထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရွိပါသည္။

Tuesday, February 9, 2010

တရား ေခြအလွဴ

၀ိပႆနာတရားကုိ စိတ္၀င္တစား နာႀကားေနႀကသူမ်ား၊ အားထုတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသူမ်ား ႏွင့္ လက္ရွိ အားထုတ္ေနႀကသူတုိင္း နာယူသင့္ေသာ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္ဘုရား အရွင္ဇာေနယ် ေဟာႀကား ဆုံးမေတာ္မူေသာ ၀ိပႆနာအလုပ္ ေပးတရားေတာ္မ်ား စုစည္းထားသည့္ ၂၉၂ ပုဒ္ပါ (MP3 Format ျဖင့္) DVD ေခြကုိ မည္သူမဆုိ စကၤာပူႏုိင္ငံ Peninsula Plaza ရွိ စိန္ပန္းျပာေရာင္း၀ယ္ေရး (#04-65) တြင္အခမဲ့ သြားေရာက္ ထုတ္ ယူႏုိင္ပါသည္။

စကၤာပူႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံမွအပ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ တရားနာယူလုိေသာသူမ်ား ေအာက္ပါ email သုိ ့ ဆက္သြယ္ပါက စာတိုက္ မွအခမဲ့ပုိ ့ေပးပါမည္။
ဆက္သြယ္ရန္ …. zawmoesan@yahoo.com.sg (+၆၅-၉၁၇၁၄၃၅၀)

Download လုပ္ျပီးေအာက္ပါလင့္တြင္လည္း နာယူႏုိင္ပါသည္။

http://dhammadownload.com/MyaSeinTaungSayadaw-Bhaddanta-ZarNayYa-mp3.htm

Video ဖုိင္မ်ား

http://dhammadownload.com/MyaSeinTaungSayadaw-Bhaddanta-ZarNayYa-Video.htm

တရားစာအုပ္မ်ား

http://dhammadownload.com/MyaSeinTaungSayadaw-Bhaddanta-ZarNayYa-eBookInMyanmar.htm

ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္၏ံ တရားေခြမ်ားကုိ စကၤာပူႏုိင္ငံမွ ေစတနာရွင္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားမွ ယေန ့အထိ DVD အခ်ပ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ CD အခ်ပ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္ ့ကုိ ႏုိင္ငံတကာ မွ မွာယူေသာမိတ္ေဆြမ်ားအျပင္ စကၤာပူရွိတရားစခန္းမ်ား၊ တရားပြဲမ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ား၊ Peninsula Plaza ရွိဓမၼမိတ္ေဆြဆုိင္မ်ား အစရွိ သည့္ေနရာ မ်ားတြင္္လွဴဒါန္းခဲ့ျပီးျဖစ္ ပါသည္။

ကုသုိလ္ပါ၀င္ႀကေသာအလွဴရွင္မ်ား


မခင္ျမထံမွ CD အခ်ပ္ေပါင္း ၅၀ ႏွင့္ ကုိေဇာ္မင္းသိန္းမွ ျမန္မာျပည္တြင္ ထပ္ဆင့္္လွဴဒါန္းရန္ DVD အေခြ ၁၀၀ အတြက္ အလွဴေငြ S$၁၀၀ ကုိလည္းေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ လက္ခံရရွိပါသည္။