Wednesday, September 1, 2010

ေယာဂီေဆာင္ အလွဴရွင္စာရင္း

ျမစိမ္းေတာင္္ တရားရိပ္သာ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလွဴေတာ္ တြင္ နည္းမ်ားမဆုိ ကုသုိလ္ပါ၀င္ဖုိ ့ ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။
အေသးစိတ္ကို ဒီေနရာမွာ ဖတ္္ပါ။

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွႏွင့္ပတ္သတ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၁(ဒီမွာဆက္ဖတ္ပါ။)
(Posted on 13/05/2010)

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွႏွင့္ပတ္သတ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၂(ဒီမွာဆက္ဖတ္ပါ။)
(Posted on 16/08/2010)

မ တည္ေငြ ႏွင့္ အေထြေထြ အလွဴရွင္မ်ား


စဥ္
အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းေငြ

S$

က်ပ္


အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေရြွပါရမီေတာရ) ခမည္းေတာ္ႀကီး ဦးစိန္၀င္းႏွင့္ မယ္ေတာ္ႀကီး ေဒၚသိန္းသိန္းမိသားစု(ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္)

၂၀၀မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ


သိန္း ၅၀


ကိုေဇာ္မုိးစံ + မသန္းသန္းေဌး


သိန္း ၅၀


မခင္လွ

၂၅၀မသူဇာေအာင္

၂၀၀မနီတာႏြယ္

၂၀ကုိေနလင္းထြန္းေအာင္+ မတင္ေလးႏြယ္ သမီး ခုိင္ေနႏြယ္

၂၀မသီတာစံ (ဂ်ပန္)

၄၂၀ဦးဟန္ႏြယ္+ ေဒၚစန္း သမီးေဒၚႏြဲ ့ႏြဲ ့ေအး(၀ုိင္း၀ုိင္းေအာင္)မိသားစု

၁၀၀


၁၀

မသက္သက္ခုိင္

၅၀


၁၁

မသိမ့္သိမ့္သူ

၁၀၀


၁၂

ေဒၚခင္မာမာ

၅၀


၁၃

ကိုေက်ာ္ဇင္မင္း + မခင္မ်ိဳးမ်ိဳးညြန္႕ မိသားစု

၅၀


၁၄

ဦးျမတ္ေဌးလင္း + ေဒၚစုစုကို မိသားစု (ရန္ကုန္)

၇၀၀


၁၅

ကိုရန္မင္းေအာင္ မိသားစု

၂၀


၁၆

မသီတာ

၂၀


၁၇

မေအာင္ေမလြင္

၅၀


၁၈

မတင္ဇာေက်ာ္

၁၀၀


၁၉

ခိုင္ဝင္းသီ(ခြန္းခြန္း)

၅၀


၂၀

ကိုေက်ာ္ေတဇ + မနန္းေရႊဝါဝင္း (US)

၁၄၀


စုစုေပါင္းအလွဴေငြ၂၄၄၀သိန္း ၁၀၀အထက္ပါစာရင္းမွအလွဴရွင္မ်ားထပ္မံလွဴဒါန္းလုိပါကတေပါင္းတည္းစာရင္းသြင္းေပးပါမည္။ လစဥ္လည္း ပုံမွန္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။ S$200 (က်ပ္၁၅၀၀၀၀) ႏွင့္အထက္လွဴဒါန္းသူမ်ားကုိ ကဗ်ည္းထုိုးေပးပါမည္။


စတုရန္းေပျဖင့္လွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ား
(*လွဴဒါန္းရန္ စတုရန္းေပ ၁၈၀၀ ေက်ာ္က်န္ရွိပါသည္။)
စဥ္
အလွဴရွင္အမည္စတုရန္းေပ
အလွဴေငြ (S$)
ကိုေနာင္ေနာင္ခ်မ္း + မႏွင္းႏွင္းျမတ္ သား ေဝမင္းအိမ္ ၊သမီး အင္္ၾကင္းေနာင္
၁၀၀
ကိုေက်ာ္ဇင္မင္း + မခင္မ်ိဳးမ်ိဳးညြန္႕ မိသားစု
၄၀
ကိုေဇာ္မုိးစံ + မသန္းသန္းေဌး မိသားစု
၁၀
၂၀၀
Dr Tan GH+ Mdm Oh Chiew Choon Family [SysEng (S) Pte Ltd ]
၁၀
၂၀၀
ဦးျမတ္စုိး+ ေဒၚတင့္တင့္ရီ သမီး မျမတ္ယမင္းႏြယ္ မိသားစု
၁၅၀
၃၀၀၀
ေဒၚတင္တင္၀င္း မိသားစု
၂၀
ဦးေက်ာ္ညြန္ ့+ (ေဒၚခင္ခ်ဳိဆက္)၊ သား(ကုိေက်ာ္ဦးဆက္)၊ သမီး မခင္ေကာင္း ဆက္ မိသားစု
၁၀
၂၀၀
(ဦးတင္လွိဳင္)+ ေဒၚျမတင္၊ သမီး မေ၀ေ၀ႏုိင္ (ထြန္းမင္းစုိးမိသားစု၊ ပဲခူး)
၁၀
၂၀၀
စုစုေပါင္း
၁၉၈
၃၉၆၀


ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာ ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ၁ စတုရန္းေပကုိ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀ ႏွဳန္းျဖင့္ မည္သူမဆုိ ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါျပီ။ ၁၀ စတုန္းေပ ႏွင့္အထက္အလွဴရွင္မ်ားကုိ ကဗ်ည္းထုိး ေပးပါမည္။ (အဆင္ေျပသလုိ အရစ္က်လည္း ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။)


အျခားလွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ား
(updated on 14/09/2010 at 03:45 Pm)
ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း - s$ ၄၅၀
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္) - s$ ၄၅၀
ေရအိမ္ (၁) ခန္း (ရုိးရုိး) - s$ ၃၅၀
ေလွခါးတခုလုံးအတြက္ - s$ ၂၈၈၀စဥ္အလွဴရွင္အမည္လွဴဒါန္းသည့္အရာ
ေကာက္ခံျပီး
အလွဴေငြ
(S$)
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း + မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္)
၄၅၀
စုိင္းလွိဳင္ဦး၊ စုိင္းသိန္းထြဋ္စုိး၊ စုိင္းထြန္းမင္းလတ္(Malaysia)
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္)
၁၀၀
မနန္းစိန္အုန္း၊ မသိမ့္သိမ့္သူ၊ မခင္လွ
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္)
၄၅၀
ဦးစိုးသိန္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္)
ဦးစိုးသိန္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ဦးသန္းေရႊ အားရည္စူး၍ မေႏြးေႏြးေထြး မိသားစု ေကာင္းမူ႕
ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း
၄၅၀
သုံးေယာက္ခန္း (တခန္း S$၃၂၅၀)( WC attached ) အလွဴရွင္မ်ား
(*အလွဴရွင္ ၄ ဦး ျပည့္သြားပါျပီ။)(updated on 30/08/2010 at 10:10 am)
စဥ္
အလွဴရွင္အမည္ဇူလုိင္ အထိ လွဴျပီးေငြႀသဂုတ္ ၂၀၁၀စက္တင္ ဘာ၂၀၁၀ေကာက္ခံျပီး အလွဴေငြ (S$)
နန္ ့တင္တင္ျပဳံး၆၀၀၆၀၀
နန္ ့ဘီသန္း၂၀၀၀၂၀၀၀
ဦးျမေအး + ေဒၚမုိ ့မုိ ့ခုိင္မိသားစု
၃၀၀
၁၀၀၂၀၀၆၀၀
ေဒၚေမရီမိသားစု
၂၀၀၀၂၀၀၀ႏွစ္ထပ္ေယာဂီေဆာင္အတြက္ တခုတည္းေသာ (S$၂၈၈၀)ေလွခါးအလွဴရွင္


စဥ္အလွဴရွင္အမည္လွဴဒါန္းသည့္အရာ
ေကာက္ခံျပီး
အလွဴေငြ
(S$)
လူဒုအတြက္ အသက္ေပးသြားႀကကုန္ေသာ အာဇာနည္တုိ ့၏ ေကာင္းမႈ
ေလွခါးတေဆာင္လုံး
၂၈၈၀

အလွဴရွင္တဦးမွ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္ ့အနစ္နာခံကာ အသက္ေပး သြားႀကတဲ့ အာဇာနည္မ်ားအား ရည္စူးကာ ထုိအလွဴကုိ ျပဳပါသည္။ ထုိျပဳေသာ ကုသုိလ္အဖုိ ့ဘာဂကုိ အထူးသျဖင့္ ထုိအာဇာနည္မ်ားအား အမွ်ေပးေ၀ပါသည္။
အမွ်..... အမွ်......အမွ်....... ယူေတာ္မူႀကပါကုန္ေလာ့.......

သာဓု...... သာဓု...... သာဓု.......။

သုံးေယာက္ခန္း (တခန္း S$၂၅၉၀) အလွဴရွင္မ်ား
(*အလွဴရွင္မရွိေသးပါ။)
(၄ခန္းစာ က်န္ရွိပါသည္။)


ႏွစ္ေယာက္ခန္း (တခန္း S$၁၆၂၀) အလွဴရွင္မ်ား
(*၂ခန္းစာ က်န္ရွိပါသည္။)စဥ္
အလွဴရွင္အမည္ဇူလုိင္ အထိ လွဴျပီးေငြႀသဂုတ္၂၀၁၀စက္တင္ ဘာ၂၀၁၀ေကာက္ခံျပီး အလွဴေငြ (S$)
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၆၀
၉၀၉၀၅၄၀
ဦးစံတင္+ ေဒၚယဥ္ေမ သမီး ေဒၚဥမၼာစံမိသားစု
၁၆၂၀
၁၆၂၀
ေဒၚညိဳညိဳ၀င္း၁၀၀၀၆၂၀၁၆၂၀
မခင္သက္ေဆြ၊ ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု မိသားစု
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၁၁၃၀
၅၀၅၀၁၂၃၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း + မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၃၆၀
၉၀၉၀၅၄၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ + မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၃၆၀
၉၀၉၀၅၄၀
မခင္ျမ
၄၀၀
၁၀၀၁၀၀၆၀၀
မမ်ဳိးနီနီေက်ာ္
၂၇၀
၉၀ ၉၀၄၅၀
ကုိသိန္းစုိး + မစိမ္းစိမ္း သမီး မစုျငိမ္းခ်မ္း၊ မထက္ေဝစိုး မိသားစု
၂၇၀
၂၇၀
၅၄၀
၁၀ဦးျမင့္ေဆြ ေဒၚေဌးေဌး သမီးမဝင္းလဲ့ေရႊရီ မိသားစု
၂၀၀
၂၀၀
၁၁(ဦးလီေရွာင္ဖု) + ေဒၚရွီပင္းဖြမ္း သမီး ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ (အားကြ်မ္း) မိသားစု
၁၁၀၀
၁၁၀၀
၁၂မခင္လွ
၃၆၀
၉၀
၉၀
၅၄၀
၁၃ဦးသန္းလြင္ + ေဒၚယဥ္ယဥ္စန္း မိသားစု (ရန္ကုန္)
၁၄ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း (ရန္ကုန္)
၁၅ဦးလွေထြး+ ေဒၚတင္ဥ သားကိုစုိင္းလွိဳင္ဦး (မေလးရွား)မိသားစု
၂၉၈
၃၂၂
၆၂၀
၁၆ဦးစုိး၀င္း + ေဒၚခင္ၾကဴအုန္း သမီး မေအးျမျဖိဳး၊ မခ်မ္းေျမ့စုိး
၃၆၀
၉၀
၄၅၀
၁၇မအိပပေခ်ာ
၃၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၅၀၀
၁၈ကိုေနလင္း၊ မနန္းၾကဴၾကဴခိုင္
၂၇၀
၉၀
၉၀
၄၅၀
၁၉ဦးေဌးေအာင္ + ေဒၚခင္ခင္ဝင္း မိသားစု
၁၆၂၀
၁၆၂၀
၂၀ႏွစ္ဖက္ မိဘမ်ား အမႈးထား၍ ကိုသီဟထြန္း မသဲစုမြန္ တို႔၏ မဂၤလာဦး အလႈဴ
၂၇၀
၉၀၉၀၄၅၀
၂၁ကိုဇာနည္မြန္ + မယဥ္မင္းညြန္႕ မိသားစု
၂၀၀
၁၀၀
၃၀၀
၂၂ဦးသိန္းလြင္ + ေဒၚသန္႕ဇင္ သမီးျမရည္လြင္ မိသားစု
၁၈၀
၉၀၁၈၀၄၅၀
၂၃ဦးေက်ာ္ခင္ + ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး သမီး မဝင္းေမာ္ေအး
၂၇၀
၉၀၉၀၄၅၀
၂၄ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၁၆၂၀
၁၆၂၀
၂၅(ဦးထြန္းေအာင္)+ေဒၚျမင့္ျမင့္သိန္း သား ေဌးမင္းခိုင္ သမီး ယဥ္မင္းသူ၊ခိုင္မင္းမြန္၊ခိုင္ပြင့္သူ
၇၉၀
၂၀၀၂၁၀၁၂၀၀
၂၆မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း၊ မခင္ခ်ိဳထြန္း၊ ေစာနီလာဝင္း
၂၇၀
၉၀၃၆၀
၂၇မျမင့္ျမတ္ေဆြ
၁၅၀
၁၅၀
၂၈ဦးေအာင္သင္း + ေဒၚထြန္းထြန္း အား အမႈးထား၍ သားေမာင္သက္ထြန္း
၂၀၀
၁၀၀၁၀၀၄၀၀
၂၉ဦးေအာင္ေဖ + ေဒၚခင္ဝင္း သမီး မသိမ့္သိမ့္သူ မိသားစု
၁၈၀
၉၀၉၀၃၆၀
၃၀ဦးစိုးသိန္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၈၀
၉၀၉၀၃၆၀
၃၁မိခင္ၾကီး ေဒၚခင္လွအား ရည္းစူး၍ မလွမ်ိဳးသန္း မိသားစု (ရန္ကုန္)
၃၂William Wu Bing Huang & Stella Lee Yu Sheng, daughter Emily Wu Mei Chang, son Kenneth Wu Rong Jie၉၀၉၀၁၈၀
၃၃မခင္ေလးရီ၊ မစမ္းစုစုေထြး၊ မနန္းျမဝင္းစိန္၁၆၂၀၁၆၂၀
၃၄ဦးေက်ာ္ညြန္ ့+ (ေဒၚခင္ခ်ဳိဆက္) သမီး မခင္ေကာင္းဆက္ မိသားစု
၁၀၀၀၁၀၀၀
၃၅ဦးလွထြန္း+ ေဒၚခင္ေထြး သမီး မသိန္းသိန္းလြင္ မိသားစု
၃၆မိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဦးႀကင္ေဆြ+ ေဒၚတင္တင္၀င္း အားအမႈး ထား၍ သား ေသာင္းထုိက္၀င္း၊ သမီး ေကခုိင္၀င္း မိသားစု၁၆၂၀၁၆၂၀
၃၇ကြယ္လြန္သူမိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ (ဦးေကာက္ပုိ ့+ ေဒၚက်င္သီ) အားရည္စူး၍ မက်င္က်င္ရီ ေကာင္းမႈ
၃၈ဦးတင္ေငြ+ ေဒၚေအးလွိဳင္ အားအမႈးထား၍သမီး မတင္တင္လတ္၊ မတင္တင္ခုိင္၊ သားေမာင္ ခုိင္ေဇာ္ထက္ မိသားစုအရစ္က် ေပးသြင္းလုိသူမ်ား မိမိတုိ ့အဆင္ေျပသည့္လမွ စတင္ျပီး လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
သင့္ေတာ္သည့္ ေငြပမာဏျဖင့္ လစဥ္လွဴဒါန္းႏုိင္ျပီး ေနာက္ဆုံးအရစ္ ေပးသြင္းရမည့္ရက္ကုိ
(၃၁-၁၂-၂၀၁၁) ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ထားပါသည္။

( အေႀကာင္းေႀကာင္းေႀကာင့္ သတ္မွတ္ေငြပမာဏ အျပည့္မသြင္းျဖစ္ပါက အေဆာက္အဦးအတြက္ အေထြေထြ မ တည္ေငြ(သို ့) စတုရန္းေပျဖင့္လွဴဒါန္းသူမ်ား အျဖစ္ ႏွစ္သက္ရာ အလွဴရွင္စာရင္းကို ေျပာင္းလဲ ထည့္သြင္းေပးပါမည္။)

No comments:

Post a Comment