Tuesday, August 31, 2010

လစဥ္ဆြမ္းစရိတ္အလွဴ

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရရိပ္သာမွာ ျမိဳ ့ျပႏွင့္ အလွမ္းေ၀းကာ ဆိတ္ျငိမ္ရာ ရုိးမေတာထဲတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူေသာ အျခားရိပ္သာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အလွဴရွင္မ်ား အေရာက္အေပါက္နည္းပါသည္။ ထုိအတြက္ ဤကဲ့သုိ ့လစဥ္ေပးပုိ ့ေသာဆြမ္း အလွဴေငြမ်ားနဲ ့သာ ရပ္တည္ေနရပါသည္။ တရားအားထုတ္သူေယာဂီမ်ားျပားလာသည္ ႏွင့္အမွ် ဆြမ္းစရိတ္မွာလည္းလစဥ္ ပုိမုိလုိအပ္္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဆင္းရဲ ခ်ဳိ ့တဲ့စြာ တရားအား ထုတ္ေန ႀကသည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား ႏွင့္ေယာဂီမ်ားအား ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ စကၤာပူရွိ ေယာဂီေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္္ ေဆြမ်ားမွ ဦးေဆာင္ကာ လစဥ္ဆြမ္းစရိတ္အလွဴေငြမ်ား ေထာက္ပံ့လွ်က္ရွိပါသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္လည္းး က်ေနာ္၊ က်မ တုိ ့ႏွင့္အတူ ကုသုိလ္ပါ၀င္လုိပါက ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (September 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (August 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (July 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (June 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (May 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (April 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (March 2010)

POSB saving Account ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
မေက်ာ့ေက်ာ့ ခိုင္ (98446120)
ကိုေဇာ္မိုးစံ (91714350)

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (September 2010)

(updated on 23/09/2010 at 02:50 pm)


စဥ္အမည္အလႉေငြ(S$)
မခင္သက္ေဆြ ၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္၂၀
မသီတာေထြး၂၀
မသီတာလြင္၂၀
၁၀ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု၂၀
၁၁မယမင္းထိုက္၁၀
၁၂မနန္းသႏၲာစိုး၁၀
၁၃ဗိုလ္ၾကီးေအာင္ေအာင္+မမြန္မြန္ျမင့္၂၀
၁၄ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု၃၀
၁၅မခင္ျမ၂၀
၁၆ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္၁၀
၁၇ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္၂၀
၁၈ေဒၚခင္သန္း၃၀
၁၉မယဥ္မင္းသူ့၁၀
၂၀မအိပပေခ်ာ၂၀
၂၁မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)၁၀
၂၂ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး၁၀
၂၃မသိမ့္သိမ့္သူ၂၀
၂၄မယုယုေအး ၁၀
၂၅မေအာင္ေမလြင္၁၀
၂၆မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္၁၀
၂၇ေဒၚညိဳညိဳဝင္း၃၀
၂၈ဦးလွဝင္း, ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု၂၅
၂၉မခင္လွ၂၀
၃၀မဝင္းေမာ္ေအး၁၀
၃၁မျမင့္ျမင့္ခိုင္ ၄၀
၃၂မတင္တင္ခိုင္၁၀
၃၃မေႏြးေႏြးေထြး၁၀၀
၃၄မသန္းသန္းလြင္၂၀
၃၅မတင္ဇာေက်ာ္၁၀
၃၆မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၅၀
၃၇မယဥ္မင္းထြန္း၁၀
စုစုေပါင္း
၇၈၅

လစဥ္ဆြမ္းအလွဴေငြမ်ားကုိ လွဴဒါန္းရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူမႈ ့ရွိေစရန္ ၂လစာျဖစ္ေစ၊ ၃လစာျဖစ္ေစ၊ ၆လစာျဖစ္ေစ အစရွိသျဖင့္ မိမိအဆင္ေျပသလုိ ႀကိဳတင္လွဴဒါန္းထားပါက မွတ္သားထားျပီး လစဥ္ ပုံမွန္ လွဴဒါန္းေပးပါမည္။
အလႉ ေငြ မ်ား ကို လစဥ္ လ ကုန္ ရက္ ၌ ေပး ပို႕ လႉ ဒါန္း ပါ မည္။
ကုသိုလ္ဒါန ပါဝင္လို ပါက ေဖာ္ျပပါ Account No. သို႕လႉဒါန္းေငြလႊဲ၍မိမိအမည္ ႏွင့္ ေငြ ပမာဏ တို႕ကို SMS ပို႕ျပီး လႉ ဒါန္း ႏိုင္ ပါ သည္။
POSB saving ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
မေက်ာ့ေက်ာ့ ခိုင္(98446120)
ကိုေဇာ္မိုးစံ(91714350)
[ယခုလမွစတင္ျပီး ဆြမ္းအလွဴကုိ မိမိတို္ ့ရဲ ့ ေမြးေန ့အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္း အမွတ္တစ္ခုအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ မိဘဘုိးဘြားမ်ားအား အမႈးထားျပီးျဖစ္ေစ၊ ရည္စူးလွ်က္ျဖစ္ေစ အခါအားေလွ်ာ္စြာ နည္းမ်ားမဆုိ လွဴဒါန္းလုိပါက လစဥ္ဆြမ္းအလွဴရွင္တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။]

ဆြမ္းအလႉ မွတ္ တမ္း (August 2010)

Sunday, August 15, 2010

တရားစခန္း သတင္း

ျမစိမ္းေတာင္တရားစခန္း၀င္ေယာဂီေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအား၀မ္းသာစကား အသိေပး ေျပာႀကား လုိပါတယ္။ မႀကာမီက ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကိစၥအတြက္ ျမန္မာျပည္သုိ ့ျပန္စဥ္အတြင္း ဆရာေတာ္ အား စကၤာပူတြင္ ေနာက္ႏွစ္တရားစခန္း (Chinese NewYear 2011) အတြက္တရား ျပသေပးရန္္ ပင့္ဖိတ္ရာ ဆရာေတာ္မွ လက္ခံလုိက္ပါတယ္။ (အျခားအေႀကာင္းထူး တစုံတရာမရွိခဲ့လ်ွင္ လာမည့္ႏွစ္မွာလည္း တရား စခန္းကုိ ဆက္လက္ က်င္းပျဖစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။)
အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကို တရားစခန္းအတြက္ publicizeမလုပ္ခင္ တစ္လ ႏွစ္လခန္ ့ႀကိဳတင္ျပီး www.myaseintaung.blogspot.com တြင္ ေႀကျငာထား ပါမယ္။

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၂

အေဆာက္အဦနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး အားလုံး သာဓုေခၚဆုိႏုိင္ရန္ အနည္းငယ္ update လုပ္လုိ ပါတယ္။ ယခင္က ၂ေယာက္ခန္း( ၉’x၁၀’) အခန္း ၄၀ စီစဥ္ထားရာမွ အလွဴရွင္အခ်ဳိ ့ရဲ ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ေႀကာင့္ WC attached ပါ(အိမ္သာေရခ်ဳိးခန္းတြဲလွွ်က္ ( ၉’ x ၁၆’) ၃ ေယာက္ခန္း ၄ခန္း ႏွင့္ ရုိးရုိး ၃ ေယာက္ခန္း( ၉’ x၁၆’ ) ၄ ခန္းကို စုစုေပါင္း (ဂ)ခန္းကုိ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ထားပါတယ္။ ၃ ေယာက္ခန္း (WC မပါ) ကုိ ၂၅၉၀ ျဖင့္၄င္း (WC attached) ပါ ၃ေယာက္ ခန္းကုိ ၃၂၅၀ ျဖင့္ ၄င္း မိမိႏွစ္သက္ရာ မိမိတုိ ့ အဆင္ေျပသလုိ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ တလုံးတည္း ျဖစ္ေစ 2011 Dec 31 မတုိင္ခင္ေပး ေခ်ျခင္းျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါျပီ။

ယခုအခ်ိန္အထိ ၂ ေယာက္ခန္း အခန္း ၄၀ အနက္ အခန္းေပါင္း ၃၃ ခန္းကုိ၄င္း၊ ၃ ေယာက္ခန္း (WC attached) အခန္း ၄ခန္းအနက္ ၂ ခန္းကုိ ၄င္းလွဴဒါန္းႀကျပီးျဖစ္ပါတယ္။
ထုိ ့ေႀကာင့္ ၂ ေယာက္ခန္း ၇ ခန္း၊ ၃ ေယာက္ခန္း ( WC attached ပါ) ၂ ခန္း ႏွင့္ ၃ ေယာက္ခန္း (WC attached မပါ ) ၄ ခန္း က်န္ရွိပါတယ္။
အေဆာက္အဦအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံး proposed plan အရ ျမန္မာေငြ သိန္း ၁၁၀၀ ( S$ 148K ) ခန္ ့ကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခန္းမ်ားအားလုံးအလွဴရွင္ျပည့္ေသာအခါ သိန္း ၆၅၀ (S$ 88 K ) ခန္ ့ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ မ တည္ေငြႏွင့္ အေထြေထြအလွဴရွင္မ်ားဘက္မွ အလွဴေငြ သိန္း ၁၁၀ ခန္ ့လည္းေကာက္ခံရရွိျပီးျဖစ္ပါတယ္။
(အထက္ေဖာ္ျပပါ ေငြပမာဏ မ်ားမွာ ေငြလွဲလွယ္ႏွဳန္း ထားေပၚမူတည္ျပီး အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါသည္)

၄င္းအျပင္ ေယာဂီအခန္းမ်ားအပ အျခားမရွိမျဖစ္အေရးႀကီးေသာ က်န္ေနရာမ်ားကုိလည္း မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံးအလွဴပါ၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါႏွဴန္းထားမ်ားျဖင့့္လည္း လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါတယ္။

၁ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀
၂ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၄၀
၃ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၆၀
၅ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၁၀၀
၁၀ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀၀ အစရွိသျဖင့္၄င္း
၁စတုရန္းေပကုိ S$ 20 ႏွဳန္းျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါတယ္။
(စတုန္းေပ ၁၀ ႏွင့္အထက္အလွဴရွင္မ်ားအား ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

(ထုိအလွဴအတြက္ စုစုေပါင္း စတုရန္းေပ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ လွဴဒါန္းရန္ က်န္ရွိပါသည္)

ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း စကၤာပူေဒၚလာ ၄၅၀
(အလွဴရွင္အမည္္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္) စကၤာပူေဒၚလာ ၄၅၀
(အလွဴရွင္အမည္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေရအိမ္ (၁) ခန္း (ရုိးရုိး) စကၤာပူေဒၚလာ ၃၅၀
(အလွဴရွင္အမည္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေလွခါးတခုလုံးအတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၈၈၀
(အလွဴရွင္အမည္္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

အစရွိသည္ျဖင့္ စတင္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကျပီျဖစ္ပါတယ္။

အေဆာက္အဦ လွဴဒါန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအေဆာက္အဦတည္ရွိေနသမ်ွ၊ ေယာဂီမ်ား အားထုတ္ေနသမွ် ကုသုိလ္ အခ်ိန္ျပည့္ ရရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတပါး အဆင္ေျပစြာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အားထုတ္ေစလုိသည့္ွ ေစတနာသည္ မိမိတုိ ့တရားအားထုတ္သည့္ အခါတြင္ လည္း “ေစတနာသည္သာကံ” ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာႀကားသည့္အတုိင္း တူညီေသာအက်ဳိးေပးမည္မွာ မလြဲ ဧကန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းလွဴျခင္းေႀကာင့္ ရေသာ အျခားအက်ဳိးမ်ားလည္း ဆုေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ ရႀကမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ အလွဴရွင္စာရင္းမ်ားကုိ http://myaseintaung.blogspot.com/2010/05/blog-post.html မွာ ႀကည့္ ၍ သာဓုေခၚ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

အလွဴရွင္သစ္မ်ားကုိလည္း နည္းမ်ားမဆုိ တတ္အားသေရွြ ့ ကုသုိလ္ပါ၀င္ဖုိ ့ ေလးစားဖိတ္ေခၚ လုိက္ပါတယ္။

မႀကာခင္မွာ ဆရာေတာ္ရဲ ့ ကုိတာတင္ဂီ တရားခန္းမွ ဗီဒီယုိတရားေတာ္မ်ား၊ MP3 တရားေတာ္ အသစ္မ်ား အျပင္၊ တရားစာအုပ္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္မွ တရားေခြရရွိသမွ်ကုိ website အသစ္မွာ ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ website အသစ္ကုိ လက္ရွိ http://myaseintaung.blogspot.com/ မွလည္း redirect လုပ္ေပး မွာျဖစ္ပါတယ္။ website အသစ္ address (url)ကုိ မႀကာခင္ အသိေပးပါမယ္။ အေဆာက္အဦပုံစံ အျပီးသတ္လည္း မႀကာခင္ ထြက္လာျပီး website မွာျမင္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
( လက္ရွိႏွစ္ေယာက္ခန္းအလွဴရွင္မ်ား မည္သည္ သုံးေယာက္ခန္းမဆုိ ေျပာင္းလဲလွဴဒါန္း လုိပါက လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။)
စတုရန္းေပႏွင့္ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ 3 Sq Ft, S$ 60, Maung Hla အစရွိသျဖင့့္္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ မ်ားထံသုိ ့ SMS ပုိ ့ ၍ ျဖစ္ေစ၊ တုိက္ရုိက္ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျပီးျဖစ္ေစ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။
အျခားလွဴဒါန္းသူမ်ားလည္း အဆင္ေျပသလုိ SMS ျဖင့္ျဖစ္ေစ တုိက္ရုိက္ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ျပီးျဖစ္ေစ ေမး ျမန္းစုံစမ္း လွဴဒါန္း ႏုိင္ႀကပါတယ္္။

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ +၆၅-၉၈၄၄၆၁၂၀ kyawtkk@gmail.com
ကုိေဇာ္မုိးစံ +၆၅-၉၁၇၁၄၃၅၀ zawmoesan@yahoo.com.sg
လွဴဒါန္းရန္ Account No - POSB Saving 024-47034-2

Sunday, August 1, 2010

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (August 2010)

(updated on 31/08/2010 at 05:34 pm)
Update: စုစုေပါင္း ဆြမ္းအလႉေငြ (s$၇၉၀x၇၃၃(rate)) ၅၇၉၀၇၀ က်ပ္ကို ၃၁/၀၈/၂၀၁၀ တြင္ ေပးပို႕ လႉဒါန္း ပါသည္။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု


စဥ္အမည္အလႉေငြ(S$)
မခင္သက္ေဆြ ၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္၂၀
မသီတာေထြး၂၀
မသီတာလြင္၂၀
၁၀ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု၂၀
၁၁မယမင္းထိုက္၁၀
၁၂မနန္းသႏၲာစိုး၁၀
၁၃ဗိုလ္ၾကီးေအာင္ေအာင္+မမြန္မြန္ျမင့္၂၀
၁၄မခင္လွ၁၅
၁၅မယဥ္မင္းသူ၁၀
၁၆မသိမ့္သိမ့္သူ၂၀
၁၇မယုယုေအး ၁၀
၁၈မေအာင္ေမလြင္၁၀
၁၉ကိုစိုင္းလိႈင္ဦး၊ကိုစိုင္းသိန္းထြဋ္ဦး၊ကိုထြန္းဝင္း -(မေလးရွား) ၈၀
၂၀မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)၁၀
၂၁ကိုေက်ာ္ဇြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္၂၀
၂၂ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး၁၀
၂၃မေႏြးေႏြးေထြး၅၀
၂၄ေမာင္ၾကည္လွဝင္း၂၀
၂၅မျမင့္ျမင့္ခိုင္ ၅၀
၂၆မခင္ျမ၂၀
၂၇သင္းစုစုေအာင္ ၅၀
၂၈ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု၃၀
၂၉ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္၁၀
၃၀မဝင္းေမာ္ေအး၁၀
၃၁မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္၁၀
၃၂မတင္ဇာေက်ာ္၁၀
၃၃မေအးျမျဖိဳး၁၀
၃၄ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း သမီးမမို႕မို႕ခိုင္၃၀
၃၅မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၅၀


၇၉၀

လစဥ္ဆြမ္းအလွဴေငြမ်ားကုိ လွဴဒါန္းရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူမႈ ့ရွိေစရန္ ၂လစာျဖစ္ေစ၊ ၃လစာျဖစ္ေစ၊ ၆လစာျဖစ္ေစ အစရွိသျဖင့္ မိမိအဆင္ေျပသလုိ ႀကိဳတင္လွဴဒါန္းထားပါက မွတ္သားထားျပီး လစဥ္ ပုံမွန္ လွဴဒါန္းေပးပါမည္။
အလႉ ေငြ မ်ား ကို လစဥ္ လ ကုန္ ရက္ ၌ ေပး ပို႕ လႉ ဒါန္း ပါ မည္။
ကုသိုလ္ဒါန ပါဝင္လို ပါက ေဖာ္ျပပါ Account No. သို႕လႉဒါန္းေငြလႊဲ၍မိမိအမည္ ႏွင့္ ေငြ ပမာဏ တို႕ကို SMS ပို႕ျပီး လႉ ဒါန္း ႏိုင္ ပါ သည္။
POSB saving ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
မေက်ာ့ေက်ာ့ ခိုင္(98446120)
ကိုေဇာ္မိုးစံ(91714350)
[ယခုလမွစတင္ျပီး ဆြမ္းအလွဴကုိ မိမိတို္ ့ရဲ ့ ေမြးေန ့အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္း အမွတ္တစ္ခုအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ မိဘဘုိးဘြားမ်ားအား အမႈးထားျပီးျဖစ္ေစ၊ ရည္စူးလွ်က္ျဖစ္ေစ အခါအားေလွ်ာ္စြာ နည္းမ်ားမဆုိ လွဴဒါန္းလုိပါက လစဥ္ဆြမ္းအလွဴရွင္တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။]