Sunday, August 15, 2010

တရားစခန္း သတင္း

ျမစိမ္းေတာင္တရားစခန္း၀င္ေယာဂီေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအား၀မ္းသာစကား အသိေပး ေျပာႀကား လုိပါတယ္။ မႀကာမီက ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကိစၥအတြက္ ျမန္မာျပည္သုိ ့ျပန္စဥ္အတြင္း ဆရာေတာ္ အား စကၤာပူတြင္ ေနာက္ႏွစ္တရားစခန္း (Chinese NewYear 2011) အတြက္တရား ျပသေပးရန္္ ပင့္ဖိတ္ရာ ဆရာေတာ္မွ လက္ခံလုိက္ပါတယ္။ (အျခားအေႀကာင္းထူး တစုံတရာမရွိခဲ့လ်ွင္ လာမည့္ႏွစ္မွာလည္း တရား စခန္းကုိ ဆက္လက္ က်င္းပျဖစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။)
အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကို တရားစခန္းအတြက္ publicizeမလုပ္ခင္ တစ္လ ႏွစ္လခန္ ့ႀကိဳတင္ျပီး www.myaseintaung.blogspot.com တြင္ ေႀကျငာထား ပါမယ္။

No comments:

Post a Comment