Monday, March 29, 2010

ဆရာေတာ္ဘုရား၏ေထရုပတၲိ အက်ဥ္း

ဆရာ ေတာ္ ၏ ငယ္နာမည္ မွာ ေမာင္စိန္မင္း ျဖစ္သည္ ။ ေဘာလုံးကြင္းေက်ာင္းလမ္း၊ တုိက္ႀကီးျမိဳ ့၌ ဖခမည္းေတာ္ ဦး ႀကြက္နီ ၊ မယ္ေတာ္ ေဒၚသန္းသန္း တို႕မွ ၁၃၁၅ ခု တပုိ ့တြဲလဆန္း (၁၃)ရက္၊ အဂၤါေန႕ တြင္ မီး႐ႉး သန္႕စင္ ဖြား ျမင္ ေတာ္ မူ ေသာ ( ေမြးခ်င္း ၅ ဦးအနက္) သားဦးရတနာ ျဖစ္ ေတာ္ မူသည္ ။

တုိက္ႀကီးျမိဳ ့လယ္ဘုရားႀကီးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးကိတိၲ၀ရ ကို ဥပဇၡ်ယ္ ျပဳ ၍ ရွင္သာမေဏျဖစ္သည္ ။ ၁၃၄၃ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း(၁၃)ရက္၊ နံနက္(၉)နာရီ (၁၂)မိနစ္ ၌ ဘုရားႀကီးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးကိတိၲ၀ရ ဦးပဇၡ်ယ္ ျပဳ ေတာ္ မူ၍ ျမင့္ျမတ္ ေသာ ရဟန္ အ ျဖစ္ ေရာက္ ရွိ ေတာ မူ ေလ သည္။ ဥပဇၡ်ယ္ဆရာေတာ္ေက်ာင္းတြင္(၂) ႏွစ္ အေျခခံသင္ႀကား၍ ဥကံၠျမိဳ့ ဘုရားႀကီးေက်ာင္းတြင္ (၁)၀ါ၊ သဒၵါ၊ ၀ိနည္း၊ သျဂႋဳလ္ သင္ႀကား ပါသည္။

ရဟန္း၀ါ(၄)၀ါမွစ၍ ပထမမင္းကြန္းေတာရတြင္(၁)လ၊ မဟာစည္ သာသနာ့ရိပ္သာႀကီးတြင္ (၁)လ အား ထုတ္ပါသည္။ ေရႊေရးေဆာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးထံ တရားစစ္ခံရသည္။ တစ္လျပည့္ေသာအခါ မိထၲီလာ ေတာင္ပုလုဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးထံတြင္ ဓုတင္ေဆာင္ျပီး(၆)လ အားထုတ္၍ ေတာင္ပုလု မိထၲီလာမွျပန္လာျပီး လိေမၼာ္ျခံ ေက်းရြာအေရွ့ဘက္ျပန္ ့ႀကီးေတာထဲတြင္ေတာရ (၆)ႏွစ္ခန္ ့ ေဆာက္တည္၊ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာႀကီးသုိ ့ ေတာရေဆာက္တည္ရာမွ(၁၀)ႀကိမ္ မက ၀င္ေရာက္ အားထုတ္လုိက္၊ ေတာရေဆာက္တည္လုိက္ႏွင့္ ၀ိပႆနာ တရားမ်ားကုိ ႀကိဳးစားက်င့္ ႀကံအား ထုတ္ခ့ဲပါသည္။ မဟာစည္ သာသနာ့ရိပ္သာႀကီးတြင္ တစ္ႀကိမ္လ်ွင္ (၄၅)ရက္ႏွင့္ (၁၀)ႀကိမ္မက အားထုတ္ခဲ ့ပါ သည္။

ေရႊေတာင္ကုန္း ဆရာေတာ္ႀကီး လက္ထက္ ဦးသာသနထံတြင္ တရား စစ္ခံရပါသည္။ ေနာက္ႏွစ္ တရားစခန္း ဝင္စဥ္ ျမစ္သားဆရာေတာ္၊ ေလးမ်က္ႏွာ ဆရာေတာ္၊ ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ တုိ့ထံတြင္ ဆိတ္ျငိမ္(၆)လ၀င္စဥ္က တရားအစစ္ခံရပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ ဆိတ္ျငိမ္၀င္စဥ္္ အားထုတ္စဥ္ ကႀကိဳ ့ပင္ ေကာက္ဆရာေတာ္ႀကီး စစ္ေဆးပါသည္။ ရဟန္း၀ါ (၁၀)၀ါေက်ာ္ျပီးခ်ိန္မွစ၍ ျမစိမ္းေတာင္ေက်ာင္း တာ၀န္ မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ေနဆဲျဖစ္၍၊ မဟာစည္ ရိပ္သာႀကီးသုိ ့ ႏွစ္စဥ္ သြားေရာက္ႏုိင္ျခင္း မျပဳႏုိင္ ေသာ္လည္း ေက်ာင္းရွိ သံဃာ၊ သီလရွင္၊ ေယာဂီမ်ားအား မိမိ တတ္စြမ္းသ၍ ပဋိပတ္ က်င့္စဥ္ မ်ားအား ေဟာေျပာ ျပသ၍ မဟာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ နည္းနားနိႆယ အတုိင္း တရားရူမွတ္မ်ားအား သင္ႀကားေပး၍ ေယာဂီမ်ားအား တရား ရူမွတ္ ေစခ့ဲ ပါသည္။ တစ္ဖက္ကလည္း ေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ဒါယကာ၊ ဒါယ ကာမ်ား၏ သာေရး၊ နာေရးကိစၡမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရသလုိ၊ တစ္ဖက္ကလည္း ဗုဒၶျမတ္စြာ အဖဘုရား၏ အလုိေတာ္အတုိင္း သာသနာေတာ္ႀကီး အရွည္ တည္တံ့ေစျခင္းငွာ ပဋိပတိၲ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္ ့ ပြားေစျခင္းငွာ သံဃာ၊ သီလရွင္၊ ေယာဂီတုိ ့တရားအားထုတ္မႈ လမ္းမွန္ တည့္ေစရန္ မိမိသိသ၍ အားသြန္ခြန္စုိက္ တရားရႈမွတ္မႈမ်ား ေဟာေျပာျပသ တုိက္တြန္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ အမ်ားသူငါတုိ ့ အပါယ္တံခါး ပိတ္ေရး၊ အမ်ားအက်ဳိးကုိ အခိ်န္ျပည့္ မနားမေန ေဆာင္ရြက္ေနသလုိ မိမိကိုယ္တုိင္ လည္း ျမတ္ဘုရား အဆုံးအမအတုိင္း ဤသံသရာ၀ဋ္မွ ကြၽတ္ေရးအတြက္ အမ်ားအက်ဳိးကုိ ဆထက္ထမ္း ပုိးသယ္ပုိးႏုိင္ေရး အတြက္ ပဋိပတ္အလုပ္တရားတြင္ ေမြ ့ေလ်ာ္စြာ က်က္စားရင္း သာသနာ ့တာ၀န္မ်ားကုိ မနားမေန ထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment