Sunday, September 26, 2010

ေယာဂီေဆာင္ အေဆာက္အဦ ပုံစံငယ္

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရရိပ္သာတြင္ မႀကာမီ္ေဆာက္လုပ္ေတာ့မယ့္ အေဆာက္အဦ ပုံစံငယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းထားတဲ့ ဒီေယာဂီေဆာင္ဟာ မ်ားမႀကာမီမွာ တကယ့္အေဆာက္အဦအသြင္ အျဖစ္ ျမင္ေတြ ့ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏုိင္ျပီး
အနီးစပ္ဆုံး ရရွိသေလာက္ တင္ျပထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။အေရွ ့ဘက္မွ ျမင္ရပုံ

ပုိျပီးရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ပုံကုိ ထပ္မံတင္ေပးပါဦးမယ္္။


အေနာက္ဘက္္မွ ျမင္ရပုံ

အေနာက္ဘက္ အိမ္သာ၊ ေရခ်ဳိးအေဆာင္ေပၚတြင္ Concrete Slab မုိး ၍ ေယာဂီတေဆာင္လုံး သုံးရန္အတြက္ ေရစင္တင္ရန္ အေႀကာင္းႀကားထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ထုိေရစင္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ား သိသာႏုိင္ရန္ တင္ျပထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။လက္၀ဲဘက္မွ ျမင္ရပုံ


လက္ယာဘက္မွ ျမင္ရပုံ


ေျမညီထပ္အခန္းဖြဲ ့ပုံ

လက္ရွိပုံစံအရ ေယာဂီတေဆာင္လုံးအတြက္ အမ်ားသုံး အိမ္သာ ၁၀ခန္း၊ အမ်ားသုံး ေရခ်ဳိးခန္း ၈ခန္း ႏွင့္ ၃ ေယာက္ခန္း ၄ ခန္းအတြက္ ေရခ်ဳိးခန္း အိမ္သာ တြဲလွ်က္ ၄ခန္း ပါရွိပါသည္။ အထက္ပါပုံတြင္ ျမင္ေတြ ့ ရသည့္အတုိင္း ေရခ်ဳိးခန္းမသုံးလုိသူမ်ား အ၀တ္ေလွ်ာ္၊ ေရခ်ဳိးျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္ ေအာက္ထပ္အျပင္ဘက္တြင္ အုတ္ေရခ်ဳိးကန္ (water tank) တည္ေဆာက္ထားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေနအေပၚမူတည္ျပီး အိမ္သာမ်ား မလုံေလာက္ပါက အျပင္ဘက္တြင္ တုိးခ်ဲ ့၍ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ရန္္လည္း အစီအစဥ္ရွိပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အဦ ျပီးစီးေရးအတြက္ကုိ အရင္ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။


အေပၚထပ္အခန္းဖြဲ ့ပုံ

အလွ်င္းသင့္သလုိ ထပ္မံ update လုပ္သြားပါဦးမယ္္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ယခင္စီစဥ္ ထားသည့္အတုိင္း ေအာက္တုိဘာလအတြင္းတြင္ စတင္ရန္ ေတာင္းဆုိထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

Wednesday, September 1, 2010

ေယာဂီေဆာင္ အလွဴရွင္စာရင္း

ျမစိမ္းေတာင္္ တရားရိပ္သာ ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလွဴေတာ္ တြင္ နည္းမ်ားမဆုိ ကုသုိလ္ပါ၀င္ဖုိ ့ ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။
အေသးစိတ္ကို ဒီေနရာမွာ ဖတ္္ပါ။

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွႏွင့္ပတ္သတ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၁(ဒီမွာဆက္ဖတ္ပါ။)
(Posted on 13/05/2010)

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွႏွင့္ပတ္သတ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၂(ဒီမွာဆက္ဖတ္ပါ။)
(Posted on 16/08/2010)

မ တည္ေငြ ႏွင့္ အေထြေထြ အလွဴရွင္မ်ား


စဥ္
အလွဴရွင္အမည္

လွဴဒါန္းေငြ

S$

က်ပ္


အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေရြွပါရမီေတာရ) ခမည္းေတာ္ႀကီး ဦးစိန္၀င္းႏွင့္ မယ္ေတာ္ႀကီး ေဒၚသိန္းသိန္းမိသားစု(ေမြးေန ့အထိမ္းအမွတ္)

၂၀၀မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ


သိန္း ၅၀


ကိုေဇာ္မုိးစံ + မသန္းသန္းေဌး


သိန္း ၅၀


မခင္လွ

၂၅၀မသူဇာေအာင္

၂၀၀မနီတာႏြယ္

၂၀ကုိေနလင္းထြန္းေအာင္+ မတင္ေလးႏြယ္ သမီး ခုိင္ေနႏြယ္

၂၀မသီတာစံ (ဂ်ပန္)

၄၂၀ဦးဟန္ႏြယ္+ ေဒၚစန္း သမီးေဒၚႏြဲ ့ႏြဲ ့ေအး(၀ုိင္း၀ုိင္းေအာင္)မိသားစု

၁၀၀


၁၀

မသက္သက္ခုိင္

၅၀


၁၁

မသိမ့္သိမ့္သူ

၁၀၀


၁၂

ေဒၚခင္မာမာ

၅၀


၁၃

ကိုေက်ာ္ဇင္မင္း + မခင္မ်ိဳးမ်ိဳးညြန္႕ မိသားစု

၅၀


၁၄

ဦးျမတ္ေဌးလင္း + ေဒၚစုစုကို မိသားစု (ရန္ကုန္)

၇၀၀


၁၅

ကိုရန္မင္းေအာင္ မိသားစု

၂၀


၁၆

မသီတာ

၂၀


၁၇

မေအာင္ေမလြင္

၅၀


၁၈

မတင္ဇာေက်ာ္

၁၀၀


၁၉

ခိုင္ဝင္းသီ(ခြန္းခြန္း)

၅၀


၂၀

ကိုေက်ာ္ေတဇ + မနန္းေရႊဝါဝင္း (US)

၁၄၀


စုစုေပါင္းအလွဴေငြ၂၄၄၀သိန္း ၁၀၀အထက္ပါစာရင္းမွအလွဴရွင္မ်ားထပ္မံလွဴဒါန္းလုိပါကတေပါင္းတည္းစာရင္းသြင္းေပးပါမည္။ လစဥ္လည္း ပုံမွန္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။ S$200 (က်ပ္၁၅၀၀၀၀) ႏွင့္အထက္လွဴဒါန္းသူမ်ားကုိ ကဗ်ည္းထုိုးေပးပါမည္။


စတုရန္းေပျဖင့္လွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ား
(*လွဴဒါန္းရန္ စတုရန္းေပ ၁၈၀၀ ေက်ာ္က်န္ရွိပါသည္။)
စဥ္
အလွဴရွင္အမည္စတုရန္းေပ
အလွဴေငြ (S$)
ကိုေနာင္ေနာင္ခ်မ္း + မႏွင္းႏွင္းျမတ္ သား ေဝမင္းအိမ္ ၊သမီး အင္္ၾကင္းေနာင္
၁၀၀
ကိုေက်ာ္ဇင္မင္း + မခင္မ်ိဳးမ်ိဳးညြန္႕ မိသားစု
၄၀
ကိုေဇာ္မုိးစံ + မသန္းသန္းေဌး မိသားစု
၁၀
၂၀၀
Dr Tan GH+ Mdm Oh Chiew Choon Family [SysEng (S) Pte Ltd ]
၁၀
၂၀၀
ဦးျမတ္စုိး+ ေဒၚတင့္တင့္ရီ သမီး မျမတ္ယမင္းႏြယ္ မိသားစု
၁၅၀
၃၀၀၀
ေဒၚတင္တင္၀င္း မိသားစု
၂၀
ဦးေက်ာ္ညြန္ ့+ (ေဒၚခင္ခ်ဳိဆက္)၊ သား(ကုိေက်ာ္ဦးဆက္)၊ သမီး မခင္ေကာင္း ဆက္ မိသားစု
၁၀
၂၀၀
(ဦးတင္လွိဳင္)+ ေဒၚျမတင္၊ သမီး မေ၀ေ၀ႏုိင္ (ထြန္းမင္းစုိးမိသားစု၊ ပဲခူး)
၁၀
၂၀၀
စုစုေပါင္း
၁၉၈
၃၉၆၀


ျမစိမ္းေတာင္ရိပ္သာ ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ၁ စတုရန္းေပကုိ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀ ႏွဳန္းျဖင့္ မည္သူမဆုိ ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါျပီ။ ၁၀ စတုန္းေပ ႏွင့္အထက္အလွဴရွင္မ်ားကုိ ကဗ်ည္းထုိး ေပးပါမည္။ (အဆင္ေျပသလုိ အရစ္က်လည္း ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။)


အျခားလွဴဒါန္းေသာ အလွဴရွင္မ်ား
(updated on 14/09/2010 at 03:45 Pm)
ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း - s$ ၄၅၀
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္) - s$ ၄၅၀
ေရအိမ္ (၁) ခန္း (ရုိးရုိး) - s$ ၃၅၀
ေလွခါးတခုလုံးအတြက္ - s$ ၂၈၈၀စဥ္အလွဴရွင္အမည္လွဴဒါန္းသည့္အရာ
ေကာက္ခံျပီး
အလွဴေငြ
(S$)
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း + မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္)
၄၅၀
စုိင္းလွိဳင္ဦး၊ စုိင္းသိန္းထြဋ္စုိး၊ စုိင္းထြန္းမင္းလတ္(Malaysia)
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္)
၁၀၀
မနန္းစိန္အုန္း၊ မသိမ့္သိမ့္သူ၊ မခင္လွ
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္)
၄၅၀
ဦးစိုးသိန္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္)
ဦးစိုးသိန္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း
ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ ဦးသန္းေရႊ အားရည္စူး၍ မေႏြးေႏြးေထြး မိသားစု ေကာင္းမူ႕
ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း
၄၅၀
သုံးေယာက္ခန္း (တခန္း S$၃၂၅၀)( WC attached ) အလွဴရွင္မ်ား
(*အလွဴရွင္ ၄ ဦး ျပည့္သြားပါျပီ။)(updated on 30/08/2010 at 10:10 am)
စဥ္
အလွဴရွင္အမည္ဇူလုိင္ အထိ လွဴျပီးေငြႀသဂုတ္ ၂၀၁၀စက္တင္ ဘာ၂၀၁၀ေကာက္ခံျပီး အလွဴေငြ (S$)
နန္ ့တင္တင္ျပဳံး၆၀၀၆၀၀
နန္ ့ဘီသန္း၂၀၀၀၂၀၀၀
ဦးျမေအး + ေဒၚမုိ ့မုိ ့ခုိင္မိသားစု
၃၀၀
၁၀၀၂၀၀၆၀၀
ေဒၚေမရီမိသားစု
၂၀၀၀၂၀၀၀ႏွစ္ထပ္ေယာဂီေဆာင္အတြက္ တခုတည္းေသာ (S$၂၈၈၀)ေလွခါးအလွဴရွင္


စဥ္အလွဴရွင္အမည္လွဴဒါန္းသည့္အရာ
ေကာက္ခံျပီး
အလွဴေငြ
(S$)
လူဒုအတြက္ အသက္ေပးသြားႀကကုန္ေသာ အာဇာနည္တုိ ့၏ ေကာင္းမႈ
ေလွခါးတေဆာင္လုံး
၂၈၈၀

အလွဴရွင္တဦးမွ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ကုိယ္က်ဳိးစြန္ ့အနစ္နာခံကာ အသက္ေပး သြားႀကတဲ့ အာဇာနည္မ်ားအား ရည္စူးကာ ထုိအလွဴကုိ ျပဳပါသည္။ ထုိျပဳေသာ ကုသုိလ္အဖုိ ့ဘာဂကုိ အထူးသျဖင့္ ထုိအာဇာနည္မ်ားအား အမွ်ေပးေ၀ပါသည္။
အမွ်..... အမွ်......အမွ်....... ယူေတာ္မူႀကပါကုန္ေလာ့.......

သာဓု...... သာဓု...... သာဓု.......။

သုံးေယာက္ခန္း (တခန္း S$၂၅၉၀) အလွဴရွင္မ်ား
(*အလွဴရွင္မရွိေသးပါ။)
(၄ခန္းစာ က်န္ရွိပါသည္။)


ႏွစ္ေယာက္ခန္း (တခန္း S$၁၆၂၀) အလွဴရွင္မ်ား
(*၂ခန္းစာ က်န္ရွိပါသည္။)စဥ္
အလွဴရွင္အမည္ဇူလုိင္ အထိ လွဴျပီးေငြႀသဂုတ္၂၀၁၀စက္တင္ ဘာ၂၀၁၀ေကာက္ခံျပီး အလွဴေငြ (S$)
ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု
၃၆၀
၉၀၉၀၅၄၀
ဦးစံတင္+ ေဒၚယဥ္ေမ သမီး ေဒၚဥမၼာစံမိသားစု
၁၆၂၀
၁၆၂၀
ေဒၚညိဳညိဳ၀င္း၁၀၀၀၆၂၀၁၆၂၀
မခင္သက္ေဆြ၊ ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု မိသားစု
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္
၁၁၃၀
၅၀၅၀၁၂၃၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း + မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ
၃၆၀
၉၀၉၀၅၄၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ + မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္
၃၆၀
၉၀၉၀၅၄၀
မခင္ျမ
၄၀၀
၁၀၀၁၀၀၆၀၀
မမ်ဳိးနီနီေက်ာ္
၂၇၀
၉၀ ၉၀၄၅၀
ကုိသိန္းစုိး + မစိမ္းစိမ္း သမီး မစုျငိမ္းခ်မ္း၊ မထက္ေဝစိုး မိသားစု
၂၇၀
၂၇၀
၅၄၀
၁၀ဦးျမင့္ေဆြ ေဒၚေဌးေဌး သမီးမဝင္းလဲ့ေရႊရီ မိသားစု
၂၀၀
၂၀၀
၁၁(ဦးလီေရွာင္ဖု) + ေဒၚရွီပင္းဖြမ္း သမီး ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ (အားကြ်မ္း) မိသားစု
၁၁၀၀
၁၁၀၀
၁၂မခင္လွ
၃၆၀
၉၀
၉၀
၅၄၀
၁၃ဦးသန္းလြင္ + ေဒၚယဥ္ယဥ္စန္း မိသားစု (ရန္ကုန္)
၁၄ဦးခင္ေမာင္ဝင္း + ေဒၚသန္းသန္း (ရန္ကုန္)
၁၅ဦးလွေထြး+ ေဒၚတင္ဥ သားကိုစုိင္းလွိဳင္ဦး (မေလးရွား)မိသားစု
၂၉၈
၃၂၂
၆၂၀
၁၆ဦးစုိး၀င္း + ေဒၚခင္ၾကဴအုန္း သမီး မေအးျမျဖိဳး၊ မခ်မ္းေျမ့စုိး
၃၆၀
၉၀
၄၅၀
၁၇မအိပပေခ်ာ
၃၀၀
၁၀၀
၁၀၀
၅၀၀
၁၈ကိုေနလင္း၊ မနန္းၾကဴၾကဴခိုင္
၂၇၀
၉၀
၉၀
၄၅၀
၁၉ဦးေဌးေအာင္ + ေဒၚခင္ခင္ဝင္း မိသားစု
၁၆၂၀
၁၆၂၀
၂၀ႏွစ္ဖက္ မိဘမ်ား အမႈးထား၍ ကိုသီဟထြန္း မသဲစုမြန္ တို႔၏ မဂၤလာဦး အလႈဴ
၂၇၀
၉၀၉၀၄၅၀
၂၁ကိုဇာနည္မြန္ + မယဥ္မင္းညြန္႕ မိသားစု
၂၀၀
၁၀၀
၃၀၀
၂၂ဦးသိန္းလြင္ + ေဒၚသန္႕ဇင္ သမီးျမရည္လြင္ မိသားစု
၁၈၀
၉၀၁၈၀၄၅၀
၂၃ဦးေက်ာ္ခင္ + ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး သမီး မဝင္းေမာ္ေအး
၂၇၀
၉၀၉၀၄၅၀
၂၄ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု
၁၆၂၀
၁၆၂၀
၂၅(ဦးထြန္းေအာင္)+ေဒၚျမင့္ျမင့္သိန္း သား ေဌးမင္းခိုင္ သမီး ယဥ္မင္းသူ၊ခိုင္မင္းမြန္၊ခိုင္ပြင့္သူ
၇၉၀
၂၀၀၂၁၀၁၂၀၀
၂၆မျမတ္ယဥ္ျငိမ္း၊ မခင္ခ်ိဳထြန္း၊ ေစာနီလာဝင္း
၂၇၀
၉၀၃၆၀
၂၇မျမင့္ျမတ္ေဆြ
၁၅၀
၁၅၀
၂၈ဦးေအာင္သင္း + ေဒၚထြန္းထြန္း အား အမႈးထား၍ သားေမာင္သက္ထြန္း
၂၀၀
၁၀၀၁၀၀၄၀၀
၂၉ဦးေအာင္ေဖ + ေဒၚခင္ဝင္း သမီး မသိမ့္သိမ့္သူ မိသားစု
၁၈၀
၉၀၉၀၃၆၀
၃၀ဦးစိုးသိန္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး
၁၈၀
၉၀၉၀၃၆၀
၃၁မိခင္ၾကီး ေဒၚခင္လွအား ရည္းစူး၍ မလွမ်ိဳးသန္း မိသားစု (ရန္ကုန္)
၃၂William Wu Bing Huang & Stella Lee Yu Sheng, daughter Emily Wu Mei Chang, son Kenneth Wu Rong Jie၉၀၉၀၁၈၀
၃၃မခင္ေလးရီ၊ မစမ္းစုစုေထြး၊ မနန္းျမဝင္းစိန္၁၆၂၀၁၆၂၀
၃၄ဦးေက်ာ္ညြန္ ့+ (ေဒၚခင္ခ်ဳိဆက္) သမီး မခင္ေကာင္းဆက္ မိသားစု
၁၀၀၀၁၀၀၀
၃၅ဦးလွထြန္း+ ေဒၚခင္ေထြး သမီး မသိန္းသိန္းလြင္ မိသားစု
၃၆မိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဦးႀကင္ေဆြ+ ေဒၚတင္တင္၀င္း အားအမႈး ထား၍ သား ေသာင္းထုိက္၀င္း၊ သမီး ေကခုိင္၀င္း မိသားစု၁၆၂၀၁၆၂၀
၃၇ကြယ္လြန္သူမိဘမ်ားျဖစ္ႀကေသာ (ဦးေကာက္ပုိ ့+ ေဒၚက်င္သီ) အားရည္စူး၍ မက်င္က်င္ရီ ေကာင္းမႈ
၃၈ဦးတင္ေငြ+ ေဒၚေအးလွိဳင္ အားအမႈးထား၍သမီး မတင္တင္လတ္၊ မတင္တင္ခုိင္၊ သားေမာင္ ခုိင္ေဇာ္ထက္ မိသားစုအရစ္က် ေပးသြင္းလုိသူမ်ား မိမိတုိ ့အဆင္ေျပသည့္လမွ စတင္ျပီး လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
သင့္ေတာ္သည့္ ေငြပမာဏျဖင့္ လစဥ္လွဴဒါန္းႏုိင္ျပီး ေနာက္ဆုံးအရစ္ ေပးသြင္းရမည့္ရက္ကုိ
(၃၁-၁၂-၂၀၁၁) ေနာက္ဆုံး သတ္မွတ္ထားပါသည္။

( အေႀကာင္းေႀကာင္းေႀကာင့္ သတ္မွတ္ေငြပမာဏ အျပည့္မသြင္းျဖစ္ပါက အေဆာက္အဦးအတြက္ အေထြေထြ မ တည္ေငြ(သို ့) စတုရန္းေပျဖင့္လွဴဒါန္းသူမ်ား အျဖစ္ ႏွစ္သက္ရာ အလွဴရွင္စာရင္းကို ေျပာင္းလဲ ထည့္သြင္းေပးပါမည္။)

Tuesday, August 31, 2010

လစဥ္ဆြမ္းစရိတ္အလွဴ

ျမစိမ္းေတာင္ေတာရရိပ္သာမွာ ျမိဳ ့ျပႏွင့္ အလွမ္းေ၀းကာ ဆိတ္ျငိမ္ရာ ရုိးမေတာထဲတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူေသာ အျခားရိပ္သာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အလွဴရွင္မ်ား အေရာက္အေပါက္နည္းပါသည္။ ထုိအတြက္ ဤကဲ့သုိ ့လစဥ္ေပးပုိ ့ေသာဆြမ္း အလွဴေငြမ်ားနဲ ့သာ ရပ္တည္ေနရပါသည္။ တရားအားထုတ္သူေယာဂီမ်ားျပားလာသည္ ႏွင့္အမွ် ဆြမ္းစရိတ္မွာလည္းလစဥ္ ပုိမုိလုိအပ္္လွ်က္ရွိပါသည္။ ဆင္းရဲ ခ်ဳိ ့တဲ့စြာ တရားအား ထုတ္ေန ႀကသည့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား ႏွင့္ေယာဂီမ်ားအား ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ စကၤာပူရွိ ေယာဂီေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္္ ေဆြမ်ားမွ ဦးေဆာင္ကာ လစဥ္ဆြမ္းစရိတ္အလွဴေငြမ်ား ေထာက္ပံ့လွ်က္ရွိပါသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္လည္းး က်ေနာ္၊ က်မ တုိ ့ႏွင့္အတူ ကုသုိလ္ပါ၀င္လုိပါက ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (September 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (August 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (July 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (June 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (May 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (April 2010)
လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (March 2010)

POSB saving Account ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
မေက်ာ့ေက်ာ့ ခိုင္ (98446120)
ကိုေဇာ္မိုးစံ (91714350)

လစဥ္ ဆြမ္း အလွဴရွင္စာရင္း (September 2010)

(updated on 23/09/2010 at 02:50 pm)


စဥ္အမည္အလႉေငြ(S$)
မခင္သက္ေဆြ ၂၀
ကိုမ်ိဳးေအာင္စန္း+မေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ သမီး ေစာရဒီရာ၂၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္+မသက္ရည္ဝင္း သမီး ရည္တာေအာင္၂၀
ကိုထြန္းျမတ္မိုး+မခင္ညိဳႏု သား ေအာင္ေကာင္းေကာင္း၂၀
ကို၀ဏၰတင့္ေ၀+မေမသဥၨာဟန္၂၀
ကိုေဇာ္မိုးစံ+မသန္းသန္းေ႒း၃၀
ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚတင္တင္ျမ သမီး သက္ခိုင္ဇင္၂၀
မသီတာေထြး၂၀
မသီတာလြင္၂၀
၁၀ကိုတင္ထြန္းဆိုင္ + မျမင့္ျမင့္ခိုင္ သား ေမာင္မင္းသစ္ဆိုင္, ေမာင္ဟန္သစ္ဆိုင္ မိသားစု၂၀
၁၁မယမင္းထိုက္၁၀
၁၂မနန္းသႏၲာစိုး၁၀
၁၃ဗိုလ္ၾကီးေအာင္ေအာင္+မမြန္မြန္ျမင့္၂၀
၁၄ဦးေက်ာ္ဆင့္ + ေဒၚခင္သန္း သမီးမေဘးေဘး မိသားစု၃၀
၁၅မခင္ျမ၂၀
၁၆ေဒၚခိုင္ခိုင္ေအာင္၁၀
၁၇ကိုေက်ာ္စြာ+မတင္တင္ေအး သမီးသက္ႏွင္းခင္ခင္၂၀
၁၈ေဒၚခင္သန္း၃၀
၁၉မယဥ္မင္းသူ့၁၀
၂၀မအိပပေခ်ာ၂၀
၂၁မခင္ခ်ိဳထြန္း (ခိုင္ခိုင္)၁၀
၂၂ဦးစိုးသိမ္း + ေဒၚျမသက္ႏွင္း သမီး ႏွင္းထက္ထက္စိုး၊ ေအးသက္သက္စိုး၁၀
၂၃မသိမ့္သိမ့္သူ၂၀
၂၄မယုယုေအး ၁၀
၂၅မေအာင္ေမလြင္၁၀
၂၆မနန္းခင္ျပဳံးျမင့္၁၀
၂၇ေဒၚညိဳညိဳဝင္း၃၀
၂၈ဦးလွဝင္း, ေဒၚခင္ေလးၾကည္ မိသားစု၂၅
၂၉မခင္လွ၂၀
၃၀မဝင္းေမာ္ေအး၁၀
၃၁မျမင့္ျမင့္ခိုင္ ၄၀
၃၂မတင္တင္ခိုင္၁၀
၃၃မေႏြးေႏြးေထြး၁၀၀
၃၄မသန္းသန္းလြင္၂၀
၃၅မတင္ဇာေက်ာ္၁၀
၃၆မတင္တင္ခုိင္၊ မက်င္က်င္ရီ၅၀
၃၇မယဥ္မင္းထြန္း၁၀
စုစုေပါင္း
၇၈၅

လစဥ္ဆြမ္းအလွဴေငြမ်ားကုိ လွဴဒါန္းရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူမႈ ့ရွိေစရန္ ၂လစာျဖစ္ေစ၊ ၃လစာျဖစ္ေစ၊ ၆လစာျဖစ္ေစ အစရွိသျဖင့္ မိမိအဆင္ေျပသလုိ ႀကိဳတင္လွဴဒါန္းထားပါက မွတ္သားထားျပီး လစဥ္ ပုံမွန္ လွဴဒါန္းေပးပါမည္။
အလႉ ေငြ မ်ား ကို လစဥ္ လ ကုန္ ရက္ ၌ ေပး ပို႕ လႉ ဒါန္း ပါ မည္။
ကုသိုလ္ဒါန ပါဝင္လို ပါက ေဖာ္ျပပါ Account No. သို႕လႉဒါန္းေငြလႊဲ၍မိမိအမည္ ႏွင့္ ေငြ ပမာဏ တို႕ကို SMS ပို႕ျပီး လႉ ဒါန္း ႏိုင္ ပါ သည္။
POSB saving ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
မေက်ာ့ေက်ာ့ ခိုင္(98446120)
ကိုေဇာ္မိုးစံ(91714350)
[ယခုလမွစတင္ျပီး ဆြမ္းအလွဴကုိ မိမိတို္ ့ရဲ ့ ေမြးေန ့အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္း အမွတ္တစ္ခုအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ မိဘဘုိးဘြားမ်ားအား အမႈးထားျပီးျဖစ္ေစ၊ ရည္စူးလွ်က္ျဖစ္ေစ အခါအားေလွ်ာ္စြာ နည္းမ်ားမဆုိ လွဴဒါန္းလုိပါက လစဥ္ဆြမ္းအလွဴရွင္တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။]

ဆြမ္းအလႉ မွတ္ တမ္း (August 2010)

Sunday, August 15, 2010

တရားစခန္း သတင္း

ျမစိမ္းေတာင္တရားစခန္း၀င္ေယာဂီေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအား၀မ္းသာစကား အသိေပး ေျပာႀကား လုိပါတယ္။ မႀကာမီက ေယာဂီေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကိစၥအတြက္ ျမန္မာျပည္သုိ ့ျပန္စဥ္အတြင္း ဆရာေတာ္ အား စကၤာပူတြင္ ေနာက္ႏွစ္တရားစခန္း (Chinese NewYear 2011) အတြက္တရား ျပသေပးရန္္ ပင့္ဖိတ္ရာ ဆရာေတာ္မွ လက္ခံလုိက္ပါတယ္။ (အျခားအေႀကာင္းထူး တစုံတရာမရွိခဲ့လ်ွင္ လာမည့္ႏွစ္မွာလည္း တရား စခန္းကုိ ဆက္လက္ က်င္းပျဖစ္မွာျဖစ္ပါတယ္။)
အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကို တရားစခန္းအတြက္ publicizeမလုပ္ခင္ တစ္လ ႏွစ္လခန္ ့ႀကိဳတင္ျပီး www.myaseintaung.blogspot.com တြင္ ေႀကျငာထား ပါမယ္။

ေယာဂီေဆာင္ေဆာက္လုပ္မႈွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၂

အေဆာက္အဦနဲ ့ပတ္သတ္ျပီး အားလုံး သာဓုေခၚဆုိႏုိင္ရန္ အနည္းငယ္ update လုပ္လုိ ပါတယ္။ ယခင္က ၂ေယာက္ခန္း( ၉’x၁၀’) အခန္း ၄၀ စီစဥ္ထားရာမွ အလွဴရွင္အခ်ဳိ ့ရဲ ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ေႀကာင့္ WC attached ပါ(အိမ္သာေရခ်ဳိးခန္းတြဲလွွ်က္ ( ၉’ x ၁၆’) ၃ ေယာက္ခန္း ၄ခန္း ႏွင့္ ရုိးရုိး ၃ ေယာက္ခန္း( ၉’ x၁၆’ ) ၄ ခန္းကို စုစုေပါင္း (ဂ)ခန္းကုိ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ထားပါတယ္။ ၃ ေယာက္ခန္း (WC မပါ) ကုိ ၂၅၉၀ ျဖင့္၄င္း (WC attached) ပါ ၃ေယာက္ ခန္းကုိ ၃၂၅၀ ျဖင့္ ၄င္း မိမိႏွစ္သက္ရာ မိမိတုိ ့ အဆင္ေျပသလုိ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ တလုံးတည္း ျဖစ္ေစ 2011 Dec 31 မတုိင္ခင္ေပး ေခ်ျခင္းျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါျပီ။

ယခုအခ်ိန္အထိ ၂ ေယာက္ခန္း အခန္း ၄၀ အနက္ အခန္းေပါင္း ၃၃ ခန္းကုိ၄င္း၊ ၃ ေယာက္ခန္း (WC attached) အခန္း ၄ခန္းအနက္ ၂ ခန္းကုိ ၄င္းလွဴဒါန္းႀကျပီးျဖစ္ပါတယ္။
ထုိ ့ေႀကာင့္ ၂ ေယာက္ခန္း ၇ ခန္း၊ ၃ ေယာက္ခန္း ( WC attached ပါ) ၂ ခန္း ႏွင့္ ၃ ေယာက္ခန္း (WC attached မပါ ) ၄ ခန္း က်န္ရွိပါတယ္။
အေဆာက္အဦအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံး proposed plan အရ ျမန္မာေငြ သိန္း ၁၁၀၀ ( S$ 148K ) ခန္ ့ကုန္က်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အခန္းမ်ားအားလုံးအလွဴရွင္ျပည့္ေသာအခါ သိန္း ၆၅၀ (S$ 88 K ) ခန္ ့ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ မ တည္ေငြႏွင့္ အေထြေထြအလွဴရွင္မ်ားဘက္မွ အလွဴေငြ သိန္း ၁၁၀ ခန္ ့လည္းေကာက္ခံရရွိျပီးျဖစ္ပါတယ္။
(အထက္ေဖာ္ျပပါ ေငြပမာဏ မ်ားမွာ ေငြလွဲလွယ္ႏွဳန္း ထားေပၚမူတည္ျပီး အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္ပါသည္)

၄င္းအျပင္ ေယာဂီအခန္းမ်ားအပ အျခားမရွိမျဖစ္အေရးႀကီးေသာ က်န္ေနရာမ်ားကုိလည္း မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံးအလွဴပါ၀င္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါႏွဴန္းထားမ်ားျဖင့့္လည္း လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါတယ္။

၁ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀
၂ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၄၀
၃ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၆၀
၅ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၁၀၀
၁၀ စတုရန္းေပ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၀၀ အစရွိသျဖင့္၄င္း
၁စတုရန္းေပကုိ S$ 20 ႏွဳန္းျဖင့္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကပါတယ္။
(စတုန္းေပ ၁၀ ႏွင့္အထက္အလွဴရွင္မ်ားအား ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

(ထုိအလွဴအတြက္ စုစုေပါင္း စတုရန္းေပ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ လွဴဒါန္းရန္ က်န္ရွိပါသည္)

ေရခ်ဳိး(၁) ခန္း စကၤာပူေဒၚလာ ၄၅၀
(အလွဴရွင္အမည္္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေရအိမ္(၁) ခန္း (ဘုိထုိင္) စကၤာပူေဒၚလာ ၄၅၀
(အလွဴရွင္အမည္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေရအိမ္ (၁) ခန္း (ရုိးရုိး) စကၤာပူေဒၚလာ ၃၅၀
(အလွဴရွင္အမည္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

ေလွခါးတခုလုံးအတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၈၈၀
(အလွဴရွင္အမည္္ ကဗ်ည္းထုုိးေပးပါမည္)

အစရွိသည္ျဖင့္ စတင္ လွဴဒါန္းႏုိင္ႀကျပီျဖစ္ပါတယ္။

အေဆာက္အဦ လွဴဒါန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိအေဆာက္အဦတည္ရွိေနသမ်ွ၊ ေယာဂီမ်ား အားထုတ္ေနသမွ် ကုသုိလ္ အခ်ိန္ျပည့္ ရရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတပါး အဆင္ေျပစြာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အားထုတ္ေစလုိသည့္ွ ေစတနာသည္ မိမိတုိ ့တရားအားထုတ္သည့္ အခါတြင္ လည္း “ေစတနာသည္သာကံ” ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာႀကားသည့္အတုိင္း တူညီေသာအက်ဳိးေပးမည္မွာ မလြဲ ဧကန္ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းလွဴျခင္းေႀကာင့္ ရေသာ အျခားအက်ဳိးမ်ားလည္း ဆုေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ မေတာင္းသည္ျဖစ္ေစ ရႀကမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ အလွဴရွင္စာရင္းမ်ားကုိ http://myaseintaung.blogspot.com/2010/05/blog-post.html မွာ ႀကည့္ ၍ သာဓုေခၚ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

အလွဴရွင္သစ္မ်ားကုိလည္း နည္းမ်ားမဆုိ တတ္အားသေရွြ ့ ကုသုိလ္ပါ၀င္ဖုိ ့ ေလးစားဖိတ္ေခၚ လုိက္ပါတယ္။

မႀကာခင္မွာ ဆရာေတာ္ရဲ ့ ကုိတာတင္ဂီ တရားခန္းမွ ဗီဒီယုိတရားေတာ္မ်ား၊ MP3 တရားေတာ္ အသစ္မ်ား အျပင္၊ တရားစာအုပ္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္မွ တရားေခြရရွိသမွ်ကုိ website အသစ္မွာ ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ website အသစ္ကုိ လက္ရွိ http://myaseintaung.blogspot.com/ မွလည္း redirect လုပ္ေပး မွာျဖစ္ပါတယ္။ website အသစ္ address (url)ကုိ မႀကာခင္ အသိေပးပါမယ္။ အေဆာက္အဦပုံစံ အျပီးသတ္လည္း မႀကာခင္ ထြက္လာျပီး website မွာျမင္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
( လက္ရွိႏွစ္ေယာက္ခန္းအလွဴရွင္မ်ား မည္သည္ သုံးေယာက္ခန္းမဆုိ ေျပာင္းလဲလွဴဒါန္း လုိပါက လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။)
စတုရန္းေပႏွင့္ လွဴဒါန္းလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ 3 Sq Ft, S$ 60, Maung Hla အစရွိသျဖင့့္္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ မ်ားထံသုိ ့ SMS ပုိ ့ ၍ ျဖစ္ေစ၊ တုိက္ရုိက္ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ျပီးျဖစ္ေစ လွဴဒါန္းႏုိင္ပါတယ္။
အျခားလွဴဒါန္းသူမ်ားလည္း အဆင္ေျပသလုိ SMS ျဖင့္ျဖစ္ေစ တုိက္ရုိက္ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ျပီးျဖစ္ေစ ေမး ျမန္းစုံစမ္း လွဴဒါန္း ႏုိင္ႀကပါတယ္္။

မေက်ာ့ေက်ာ့ခုိင္ +၆၅-၉၈၄၄၆၁၂၀ kyawtkk@gmail.com
ကုိေဇာ္မုိးစံ +၆၅-၉၁၇၁၄၃၅၀ zawmoesan@yahoo.com.sg
လွဴဒါန္းရန္ Account No - POSB Saving 024-47034-2